Projekto "Place and Train" vykdymo veikla ir akimirkos iš susitikimų

Projektas „Place and Train“ – pagalba specialistams, dirbantiems su psichikos problemų turinčiais asmenimis: darbo metodų tobulinimas

Kodėl mums buvo reikalingas “Place and Train”?

Bet kas sutiktas gatvėje ir paklaustas, kokia pagrindinė Lietuvos problema šiandien, greičiausiai atsakys: „žinoma, kad krizė ir nedarbas“. Ir tai bus gryniausia tiesa – nes žmonės tai žino geriausiai. Tačiau turite sutikti, kad ši problema ne visoms visuomenės grupėms yra vienodai aktuali – vieniems mažiau, kitiems daugiau. Todėl mažiau galimybių turinčius asmenis darbdavys neretai apskritai išbraukia iš kandidatų sąrašo ir tai yra nesąžininga. Pavyzdžiui, žmonės turintys psichikos sveikatos sutrikimų tikrai dažnai nepriimami į darbą dėl savo medicininės knygelės įrašų, nors turi sveikas rankas ir kojas, taip? Nepaisant to, Visuomenė taip pat juos yra linkusi išstumti iš „normalių“ –žmonių rato, kol galų galiausiai jiems patiems gyvenimas dėl tokių reakcijų yra apsunkinamas keturgubai ir tai tikrai nepadeda sveikti.

Specialistai dirbantys su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais asmenimis nuoširdžiai stengiasi padėti savo klientams susitvarkyti su jų patiriamomis problemomis. Tačiau jų noro ir pastangų ne visada užtenka – reikia praktinių įrankių, kurie padėtų tai padaryti; deja, šiuo metu tokių praktinių metodų rinkinių dar nėra pakankamai.

Kalbėti apie problemas neužtenka – reikia jas spręsti

Lietuva, Nors ir maža šalis, bet susiduria su tokio pat didumo socialinėmis problemomis, kaip ir kitos Europos šalys. Ir tai mus vienija, skatina imtis bendrų darbų ir ieškoti praktiškiausių sprendimų. Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig programos projektas „Place and Train“ ir yra mūsų bendrų ieškojimų rezultatas.

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti prieš du metus, ir pagrindinis jo tikslas buvo  sukurti praktines priemones, skirtas specialistams dirbantiems su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais asmenimis. Šių praktinių  priemonių naudojimas turėtų pagelbėti specialistams padėti savo klientams pasijausti stipriau darbo rinkoje bei  paskatintų ugdyti jų asmeninius ir profesinius įgūdžius.

 

Ką mes sukūrėme?

Po dviejų metų bendro darbo kartu su partneriais iš Jungtinės Karalystės, Graikijos, Ispanijos ir Olandijos mes galime pasidžiaugti išties gražiais praktiniais rezultatais.

- Mes parengėme medžiagą, kuria jie galės naudotis dirbdami su savo klientais ir tobulinti savo darbo metodus – tai yra praktinis vadovas specialistams dirbantiems su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiais asmenimis plius - 12 video filmų.

- Knyga atrodo labai patraukliai, o ja naudotis iš ties paprasta. Tai didelis pratybų ir patarimų sąsiuvinis specialistams.

- Pagrindiniai du knygos skyriai – „Surasti darbą“ ir „Išlaikyti darbą“. Knygos turinį sudaro tokie skyriai kaip „Karjeros planas“, “Destigmatizacija“ „įgalinimas“ ir kt. Kiekvienas knygos skyrius pateikia aiškų veiksmų planą „ką ir kaip daryti?“ . Be to, vienas iš knygoje akcentuojamų metodų yra realios istorijos/atvejo analizė. Kad specialistams būtų lengviaus įsijausti į savo klientų kailį. Mes taip pat nufilmavome 12 video filmų, paremtų tikrais faktais.

Produktai pristatyti tarptautinės konferencijos metu rugsėjo 19 d.

Rugsėjo 19 dieną VšĮ Socialinių inovacijų centras suorganizavo baigiamąją projekto „Place and Train“ tarptautinę konferenciją, kurios metu visas partnerių konsorciumas iš Jungtinės Karalystės, Graikijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Lietuvos galėjo dalyviams pristatyti minėtus produktus, papasakoti, kam jie skirti ir kaip jie gali praversti specialistų, dirbančių su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis, darbe.

Be galo džiugu yra tai, kad Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos konferencijų salė buvo pilna suinteresuotų specialistų – iš įvairių Lietuvos kampelių čia susirinko net 100 specialistų ir besidominčių psichikos sveikatos problemų sprendimu. Konferencijos metu jie patikino, neturintys daug praktinių priemonių padedant įsidarbinti ir išlaikyti darbą psichikos sutrikimų turintiems asmenims. Atlikus konferencijos įvertinimo apklausą, paaiškėjo, kad konferencijos dalyviai itin teigiamai ir pozityviai vertina projekto metu sukurtus produktus bei mato išties praktinę jų naudą.

Ateities perspektyvos

Nepaisant visko, mes manome, kad „Place and Train“ praktinis vadovas ir video filmai duotų greitesnių rezultatų, jeigu mes apmokytume specialistus, kaip naudotis naujais instrumentais. Pavyzdžiui,  stalius: jis puikiai dirba su senomis staklėmis, bet ne taip greitai, kaip norėtų. Vieną dieną jis nusipirko naujas stakles, modernias; jam pardavėjas pasakė, kad su jomis dirbs žymiai greičiau, tačiau parsivežęs jas namo žiūri į jas ir nesupranta, kur rasti įjungimo mygtuką. Taigi norime pabrėžti, kad projektui pasibaigus darysime viską, kad tokia bėda neištiktų ir mūsų specialistų.

Šiuo metu VšĮ Socialinių inovacijų centras rengia neformalių mokymų programą specialistams, dirbantiems su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis. Mokymų metu sieksime specialistus supažindinti, kaip veikia „naujos staklės“
2013 m. vasario 13-14 d. susitikimas Atėnuose, Graikijoje

Įvyko trečiasis projekto Place&Train (Place and train - produktų specialistams, dirbantiems su asmenimis, turinčiais psichikos negalią, teikimas, kad savo paslaugų gavėjus jie galėtų paskatinti dalyvauti suaugusiųjų švietime ir Mokymosi visą gyvenimą programoje) partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo partneriai iš Jungtinės Karalystės, Graikijos, Ispanijos, Olandijos ir Lietuvos. VšĮ Socialinių inovacijų centrą atstovavo projektų vadovas Benas Gudinavičius ir socialinių programų koordinatorė Asta Jasiulionienė. Jie pristatė projekto viešinimo strategijos įgyvendinimą per pirmuosius projekto metus.

Projekto koordinatoriai iš Jungtinės Karalystės – Eldonian Group Limited – pristatė projekto veiklų eigą, analizavo ir vertino padarytus darbus. Projekto partneriams svarbu buvo išsiaiškinti, kokias veiklas reikia atlikti per likusį projekto laikotarpį.

Didžiausias dėmesys susitikime buvo skiriamas kuriamiems produktams – darbo knygoms, kurios būtų skirtos psichikos negalios srityje dirbantiems specialistams. Pagrindinės rengiamų darbo knygų temos yra „Susirask darbą“ ir „Išlaikyk darbą“. Jose yra pateikiami mokymosi tikslai, atvejo analizės, praktiniai pratimai, vertinimo gairės ir teorinė medžiaga nagrinėjama tema.

Susitikimo šeimininkai – IASIS NGO – suorganizavo vizitą į savo įstaigą, kurioje lankosi psichikos negalią turintys asmenys. Šioje įstaigoje projekto partneriai dalyvavo piešinių autorių apdovanojimų ceremonijoje ir teikė sertifikatus šios įstaigos lankytojams. Taip pat buvo organizuota pažintinė popietė, kurios metu partneriai aplankė naująjį Akropolio muziejų ir patį Akropolį.

Susitikimo pabaigoje nutarta, kad sekantis partnerių susitikimas bus organizuojamas 2013 m. rugsėjo 17-19 dienomis Šiauliuose. Tuo pačiu metu bus rengiama baigiamoji tarptautinė Place&Train projekto konferencija, kurioje bus pristatomas įgyvendintas projektas, atliktų tyrimų rezultatai ir sukurti produktai.


 

2011 m. gruodžio 6-10 d. – susitikimas Jungtinėje Karalystėje, Liverpulyje (I)

VšĮ Socialinių inovacijų centro direktorė Aušra Benikienė ir programų vadovė Rita Brijūnaitė dalyvavo Jungtinėje Karalystėje, Liverpulyje, vykusiame pirmajame Grundtvig mokymosi partnerysčių Daugiašalio projekto „Place and Train“partnerių susitikime.
Susitikimo metu partneriai aptarė projekto tikslus, uždavinius, darbo veiklos paketus, partnerių vaidmenis, laukiamus projekto rezultatus bei projekto įgyvendinimo procesą. Trečiąją susitikimo dieną VšĮ Socialinių inovacijų centro atstovės partneriams pristatė valorizacijos strategijos planą. VšĮ Socialinių inovacijų centras bus atsakingas už šį projekto laukiamų rezultatų panaudojimo ir sklaidos plano parengimą.