Projekto „Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu“ veikla ir akimirkos iš susitikimų

Paskutinis DAISS projekto partnerių susitikimas Atėnuose

Socialinių programų koordinatorė Asta Jasiulionienė 2013-09-12/13 dienomis viešėjo Graikijos širdyje – saulėtuosiuose Atėnuose. Projekto DAISS partneriai iš Graikijos HRDC sukvietė dviejų pastarųjų metų bendradarbius iš įvairių Europos kampelių (Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Italijos, Bulgarijos, Portugalijos ir  Lietuvos) į baigiamąjį projekto susitikimą ir viešinimo konferenciją.

Susitikimo metu buvo aptarti administraciniai formalumai reikalingi projekto užbaigimui. Konferencijos dalyviams (2013-09-13) buvo išsamiai pristatyta Lietuvos ir kitų partnerių patirtis ir pasiekti rezultatai įgyvendinant projektą savo šalyse.

Partneriai nebuvo nusiteikę graudentis, kad tai paskutinis projekto DAISS susitikimas ir viskas baigiasi, nes viskas, anot jų, dar tik prasideda! Daugiau nei pusė projekto DAISS partnerių yra visiškai apsisprendę toliau tęsti pradėtą darbą su „Self Awareness“ ir pabandyti komercializuoti produktą savo valstybėse. VšĮ Socialinių inovacijų centras – viena iš tų organizacijų, kuri mato „Self Awareness“ diagnostinės priemonės poreikį ir aktualumą Lietuvoje.

“Self Awareness” -  darbui, verslui, mokslui...

Įgyvendinant projektą DAISS Lietuvoje išbandyta ir pritaikyta inovatyvi diagnostinė priemonė „Self Awareness“. Bandymų metu paaiškėjo, kad darbdaviams, profesinio rengimo vadovams bei asmenims, ieškantiems darbo yra svarbu identifikuoti ir įvertinti minkštuosius įgūdžius, reikalingus darbui. Turimų minkštųjų įgūdžių identifikavimas ir derinimas padeda gauti ir išlaikyti tinkamą darbą, tobulėti karjeros srityje, planuoti ją, atskleisti turimus gebėjimus bei suprasti, kokie darbo ir mokymosi stiliai tinkamiausi.

Tikimės, kad susidomėjimas minkštųjų gebėjimų diagnostika, projektui pasibaigus augs tik dar labiau, o projekto DAISS partnerių keliai dar susikirs ne vieną kartą!


Antrųjų Self Awareness sistemos bandymų rezultatų aptarimas Italijoje

2013 metais, gegužės 23-24 dienomis projekto DAISS partneriai rinkosi į penktąjį susitikimą Italijos mieste Genujoje. VšĮ Socialinių inovacijų centrą atstovavo socialinių programų koordinatorė Asta Jasiulionienė.

Susitikimo metu partneriai drauge aptarė tik ką įvykdytus Self Awareness sistemos antuosius bandymus, pasidžiaugė pasiektais rezultatais ir rimtai padiskutavo apie ateities planus plėtojant Self Awareness sistemos Lietuvoje ir kitose valstybėse pasibaigus projektui.

VšĮ Socialinių inovacijų centras galėjo pasidžiaugti išties produktyviais antrųjų Self Awareness sistemos bandymų rezultatais:

• net 77 asmenys (studentai, bedarbiai ieškantys darbo/kandidatai, esami darbuotojai ir kt.) atliko diagnostinį Footprint testą, po kurio gavo detalų savo psichosocialinių gebėjimų aprašą;

• 6 darbdaviai (when) atstovaujantys skirtingas veiklos sritis, užregistravo 12 darbo vietų ir sėkmingai atliko diagnostinį testą. Atlikto testo rezultatai padėjo išsiaiškinti, kokie psichosocialiniai gebėjimai yra reikalingi užimti atitinkamai pozicijai.

• Atlikus automatinę tinkamumo darbui nustatymo atranką po antrųjų Self Awareness sistemos bandymų net 6 kandidatai gavo darbą ir net 7 kandidatai buvo pakviesti praktikuotis arba savanoriauti.

Įstaigų atstovai išreiškė savo susižavėjimą diagnostinio Footprint testo ir Self Awareness sistemos patikimumu ir naudingumu. Pozityvūs darbdavių bei testą atlikusių ir įsidarbinusių asmenų komentarai ir raginimai plėtoti pradėtą veiklą byloja apie psichosocialinio diagnostinio testo svarbą ir didelį jo poreikį įsidarbinimo procese Lietuvoje.

 

2013 m. kovo 12-13 dienomis VšĮ Socialinių inovacijų centre vyko 4-asis projekto „Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu“ partnerių iš Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Graikijos ir Lietuvos susitikimas.

Tarptautinę delegaciją svetingai priėmė VšĮ Socialinių inovacijų centro projektų vadovas Benas Gudinavičius, socialinių programų koordinatorė ASTA Jasiulionienė ir psichologė Aurelija Adomavičiūtė.

Projekto koordinatoriai – ATM iš Jungtinės Karalystės – aptarė 5-ojo ketvirčio veiklas, įtraukiant svarbiausius nutarimus padarytus praėjusio susitikimo metu. Taip pat ATM pateikė atgalinį ryšį apie vidurio ataskaitas, pabrėžė trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio matavimo svarbą: kaip turi būti sukurta matavimo sistema ir palaikoma viso projekto metu. Vėliau partneriai buvo kviečiami diskutuoti šia tema. Be to, projekto koordinatoriai pristatė partneriams projekto planą 2-iems ateinantiems ketvirčiams.

VšĮ Socialinių inovacijų centro projektų vadovas Benas Gudinavičius partneriams pristatė pirmųjų pilotinių bandymų pagrindinius rezultatus, gautus analizuojant visų šalių patirtį, ir rekomendacijas antriesiems pilotiniams bandymams.

Susitikimo metu visų partnerių atstovai turėjo galimybę apsilankyti „Rūtos“ šokolado muziejuje ir nuvykti į Kryžių kalną.

Susitikimo pabaigoje buvo pasiūlytos ateinančių susitikimų datos: 2013 m. gegužės 23-24 dienomis Genujoje, Italijoje ir baigiamasis susitikimas 2013 m. rugsėjo 11-13 dienomis Atėnuose, Graikijoje.

2013 m. kovo 1 d. VšĮ Socialinių inovacijų centre vyko susitikimas su DAISS projekto išorine vertintoja Vilma Tubutiene.

Jo metu buvo aptartos būsimo ketvirtojo DAISS projekto partnerių susitikimo, kuris įvyks Šiauliuose, detalės. V. Tubutienė ir VšĮ Socialinių inovacijų centro atstovai diskutavo apie pirmųjų pilotinių bandymų vertinimo pristatymo gaires ir antruosius minkštųjų gebėjimų testo pilotinius bandymus bei jų vertinimo galimybes.

 

Antrasis SelfAwareness sistemos pristatymas Šiaulių universitete

Šių metų vasario 27 dieną VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių programų koordinatorė Asta Jasiulionienė Šiaulių universiteto socialinės pedagogikos studentams antrąjį kartą pristatė SelfAwareness sistemą. Pristatymo metu kalbėta apie DAISS projekto tikslus, SelfAwareness sistemos naudą ir apie numatomus antruosius pilotinius sistemos bandymus. Po susitikimo 13 studentų susidomėjo SelfAwareness sistema ir užsiregistravo dalyvauti juose.

 

SelfAwareness sistemos pristatymas Šiaulių universitete

Šių metų sausio 31 dieną, VšĮ Socialinių inovacijų centro ir DAISS projekto atstovė Asta Jasiulionienė Šiaulių universiteto SGNSF fakulteto studentams pristatė SelfAwareness sistemą. Pristatymo metu kalbėta apie DAISS projekto tikslus, SelfAwareness sistemos naudą ir apie antrus pilotinius sistemos bandymus. Po susitikimo 12 studentų susidomėjo SelfAwareness sistema ir užsiregistravo dalyvauti antruose pilotiniuose sistemos bandymuose. 

 

2012 m. gegužės 14-18 d. – susitikimas Bulgarijoje, Sofijoje (II)

Bulgarijoje, Sofijos mieste, vykusiame projekto partnerių susitikime kiekvienas partneris pristatė poreikių analizės duomenis, darbdavių įtraukimo į projektą strategiją, taip pat veiklas, už kurias kiekvienas yra atsakingas, aptarti svarbesni projekto valdymo klausimai. Mūsų organizaciją atstovavusi direktorė Aušra Benikienė pristatė įgyvendinamo projekto kokybei įvertinti numatytą taikyti bendrą įvertinimo strategiją ir veiksmų planą.
Projekto dalyviai išsamiai nagrinėjo ir lygino mokslinių tyrimų ir poreikių analizės išvadas bei jų padarinius naudojamoms diagnostinėms savęs įsivertinimo priemonėms. Kartu diskutuota apie gautų projekto rezultatų viešinimo virtualioje erdvėje galimybes. Susitarta, ką kiekvienas partneris turėtų atlikti iki sekančio susitikimo Rumunijoje rugsėjo mėnesį.
2011 m. gruodžio 12-15 d. – susitikimas Jungtinėje Karalystėje, Lougborou (I)

VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių programų koordinatorė Simona Litvinienė dalyvavo pirmajame projekto partnerių susitikime, kuris vyko Jungtinėje Karalystėje, Lougborou mieste (Loughborough).
Susitikimo metu projekto partneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas, aptarė projekto tikslus, uždavinius, laukiamus rezultatus ir kitus projekto administravimo bei valdymo klausimus. Projekto dalyviams išsamiai pademonstruota diagnostinė savęs įsivertinimo priemonė („Self Awareness“), kurią vėliau visi partneriai išbandė praktiškai. Kiekviena organizacija aptarė veiklas, už kurias bus atsakingos projekto įgyvendinimo metu, taip pat kartu sukurtas veiksmų planas iki kito susitikimo.