Projekto „Aš egzistuoju“ veikla ir akimirkos iš susitikimų

2012 m. sausio 23 d. – Antrasis susitikimas su šeimomis, auginančiomis vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimus

Sausio 23 dieną, Šiaulių jaunimo klube „Tarp savų“, vyko antrasis tikslinių grupių ir specialistų susitikimas, kuris suorganizuotas vykdant programos "Veiklus jaunimas" projektą „Aš egzistuoju“. 
Susitikime dalyvavo tikslinės grupės dalyvės – 3 mamos kartu su savo vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus, ir VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių programų koordinatorė Simona Litvinienė, savanorė Simona Adanavičiūtė bei klubo „Tarp Savų” narės Brigita Snarskytė, Goda ir Gustė Čerkauskaitės.
Susitikimo metu buvo aptarti pagrindiniai projektų rengimo aspektai bei sunkumai, su kuriais susiduria projektus rengiančios organizacijos, taip pat pagrindinės laisvalaikio ir užimtumo organizavimo problemos Šiaulių mieste ir regione, su kuriomis susiduria vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimus.

2011 m. gruodžio 20 d. – Susitikimas su šeimomis, auginančiomis vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimus

Šiaulių jaunimo klube „Tarp savų“, vyko fokus grupės ir specialistų susitikimas, kuris suorganizuotas vykdant Mokymosi visą gyvenimą programos Jaunimo demokratiškumo projektą „Aš egzistuoju“.
Susitikime dalyvavo fokus grupės dalyvės – 4 mamos kartu su savo vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, ir VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių programų koordinatorė Simona Litvinienė, savanorė Simona Adanavičiūtė bei klubo „Tarp Savų” direktorius Ramūnas Snarskis kartu su klubo nare Brigita Snarskyte.
Fokus grupės susitikimo metu buvo aptartos pagrindinės probleminės sritys: švietimas, medicina, politika, laisvalaikis, užimtumas. Šeimos, auginančios vaikus, kurie turi autizmo spektro sutrikimą, šiose srityse susiduria su didžiausiais sunkumais, ribojančiais jų aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Taip pat buvo numatytos temos, kurias mamos norėtų aptarti kito fokus grupės susitikimo metu.