Paskutinis SET4Work projekto partnerių susitikimas ir baigiamoji viešinimo konferencija Lietuvoje

Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektas „SET4Work“ suvienijo penkias Europos šalis siekiant įgyvendinti projekto uždavinius. SET4Work projekto idėja ta, kad žmonės, kurie mano, jog mokslas jiems yra nepasiekiamas, gali mokytis ir tapti vertingais bendruomenės nariais. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti prieš du metus, kurio pagrindinis tikslas buvo perkelti ir tobulinti verslo pradžios mokymo programą, kuri remiasi socialinio verslumo principais.

Kokie SET4Work įgyvendinti uždaviniai?

Po dviejų metų bendro darbo kartu su partneriais iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, Slovakijos ir Lietuvos galime džiugiai pasakyti, kad verslo pradžios mokymo programa išversta ir pritaikyta partnerių organizacijų vietos poreikiams bei jų klientams. Tuomet socialinio verslo pradžios kursas buvo išbandytas klasėse ir  nuotolinio mokymosi aplinkoje. Produktas plėtojamas pagal Europos profesinio mokymo kreditų sistemos principus.

Rezultatai pristatyti tarptautinės baigiamosios konferencijos metu rugpjūčio 6 d.

Rugpjūčio 6 dieną VšĮ Socialinių inovacijų centras suorganizavo baigiamąją projekto „SET4Work“ tarptautinę konferenciją, kurios metu visas partnerių konsorciumas iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, Slovakijos ir Lietuvos galėjo dalyviams pristatyti minėtus produktus,

Puiku yra tai, kad Šiaulių Universiteto bibliotekos konferencijų salėje buvo galima sutikti beveik 100 susidomėjusių asmenų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Visi jie turėjo galimybę sudalyvauti trejose darbo grupėse temomis: „Socialinė įtrauktis ir socialinis verslumas“; „Mokymo(si) struktūros suteikimas per ECVET“; „Kaip kurti ir plėtoti sėkmingą E-mokymo(si) kursą“. Šias darbo grupes vedė projekto partnerių atstovai iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Slovakijos. Konferencijos dalyviai darbo grupėse išgirdo naujų idėjų, atliko praktines užduotis, bei diskutavo jiems rūpimais klausimais.

Daugiau informacijos galite rasti projekto internetiniame puslapyje www.set4work.eu

Taip pat prisijungus prie mūsų socialinėse puslapiuose  www.facebook.com/set4work , https://twitter.com/SET4Work

 

Rugpjūčio 6 dieną VšĮ Socialinių inovacijų centras surengė Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projekto „SET4Work“ (nr. 2012-1-GB2-LEO05-07968) baigiamąją konferenciją „Socialinio verslumo mokymai – atviras kelias į darbo rinką“. Reportažą apie konferenciją buvo galima matyti per Šiaulių regioninę televiziją, o jo įrašas pateiktas žemiau.


SET4Work projekto partnerių susitikimas Banska Štiavnica (Slovakija)

2013 09 17 – 19 dienomis VšĮ Socialinių inovacijų centro atstovės Aurelija Adomavičiūtė ir Raimonda Monstvilaitė dalyvavo projekto SET4Work partnerių susitikime Slovakijoje, Banska Štiavnica miestelyje.

Per šias tris dienas partneriai aptarė įvykusius vadovų mokymus, jų silpnybes ir stiprybes. Taip pat daug dėmesio skirta būsimiems mokymams, kurie yra skirti asmenims turintiems sunkumų įsidarbinant. Partneriai daug diskutavo, kaip atrodys nuotolinio mokymo sistema, kurioje besimokantieji turės galimybę analizuoti mokymų medžiagą ir atlikti praktines užduotis.

Paskutiniąją dieną priimančioji organizaciją surengė įspūdžių pilną pažintinį pasivaikščiojimą po miestelio gatves ir aprodė nuostabius gamtovaizdžius.
SET4Work mokymai

Rugpjūčio 20 d. ir 30 d. vyko „Socialinio verslo mokymai darbui“ (SET4Work) projekto, finansuojamo Europos komisijos, mokymai mokymų vadovams. VšĮ Socialinių inovacijų centre vykusiuose projekto mokymuose Aurelija Adomavičiūtė pristatė ir perdavė žinias, įgytas Italijoje, iš projekto koordinatorių. Mokymai mūsų organizacijoje vyko dvi dienas. Šių mokymų metu buvo kalbama apie tai kaip įtraukti klientus į mokymosi procesą, kaip efektyviai komunikuoti ir t.t. Taikyti neformalaus ugdymo metodai, kurių pagalba dalyviai galėjo pasidalinti savo mintimis, idėjomis, emocijomis.

SET4Work projektas pristatytas tarptautinės konferencijos metu!

Birželio 13 dieną vyko VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuojama tarptautinė baigiamoji mokymosi visą gyvenimą programos Gruntvig partnerystės projekto „Volunteers Welcome! (Sveiki savanoriai!) konferencija. Jos metu VšĮ Socialinių inovacijų centro psichologė Aurelija Adomavičiūtė pristatė mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą „Socialinio verslo mokymai darbui“ (Social Enterprise Training for Work SET4Work). Konferencijoje dalyvavo Sveiki savanoriai! projekto partneriai iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir Prancūzijos bei svečiai iš visos Lietuvos (Jurbarko, Kelmės, Akmenės, Panevėžio, Šiaulių, Rokiškio ir kt. miestų).

Todėl apie SET4Work projektą sužinojo net 73 konferencijos dalyviai. Jiems buvo pristatyta projekto veikla, tikslai, numatyti uždaviniai ir planai. Taip pat buvo pristatyti planuojami bandomieji mokymai, kurie numatomi jau vasaros pabaigoje.

 

Projekto partnerių susitikimas Italijoje

2013 m. balandžio 8-12 d. Potenzoje (Italijoje) antrąjį kartą susitiko SET4Work („Social Enterprise Training for Work“) projektą vykdančios organizacijos iš Italijos, Lietuvos, Slovakijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės. Lietuvą atstovavo mūsų organizacijos projektų vadovas Benas Gudinavičius ir psichologė Aurelija Adomavičiūtė.

Susitikimas truko tris dienas. Pirmąją dieną visi partneriai aptarė vykdomo projekto veiklas ir jo proceso eiga. Taip pat buvo aptartas partnerių komunikavimo priemonių veiksmingumas. Antrąją dieną vyko diskusija apie būsimųjų mokymų vykdymo priemones. Nutarta, kad visi partneriai sukurs mokymų vykdymo strategiją, kurioje bus numatyta, kaip vyks naujovių perkėlimas. Mūsų organizacijos atstovė Aurelija Adomavičiūtė išsamiai pristatė sklaidos rezultatus, kurie padeda užtikrinti projekto viešinimą ir prieinamumą tikslinėms grupėms bei platesnei visuomenei. Trečiąją darbo dieną partneriai aptarė naujovių perkėlimo metodiką ir praktinius užsiėmimus, kurie bus taikomi projekto tikslinėms grupėms. Tą pačią dieną vyko kursų vadovų mokymai. Jų metu pristatyti ir praktiškai išbandyti kai kurie mokymų metodai. Mūsų organizacijos atstovai Lietuvoje apmokys dar tris kursų vadovus, kurie visi kartu vykdys mokymus tikslinėms grupėms. Partneriai taip pat aptarė tolimesnę projekto vykdymo eigą.

Susitikimą organizavę partneriai iš Italijos projekto dalyviams surengė ir socialinę programą, kurios metu visi buvo supažindinti su Sant'Angelo Le Fratte miesteliu, jo žymiausiomis vietomis ir  Lagopesole pilimi.

Išsamesnę informaciją apie šį susitikimą, „Social Enterprise Training for Work“ projektu ir socialiniu verslumu galite rasti www.facebook.com/set4work  bei www.set4work.eu


 

Pradėtas vykdyti projektas SET4Work

Lapkričio 19-23 d. Niutaune (Newtown, Jungtinė Karalystė) pirmą kartą susitiko penkios projektą SET4Work („Social Enterprise Training for Work“) vykdysiančios organizacijos iš Italijos, Lietuvos, Slovakijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės. Lietuvą atstovavo mūsų organizacijos socialinių programų koordinatorius Roman Šarpanov.

Naujojo projekto tikslas – asmenims, ilgą laiko tarpą nedirbusiems, mažai turintiems arba visai neturintiems darbo patirties, suteikti galimybę socialinio verslumo srityje įgyti reikiamos kompetencijos ir įgūdžių.

Visą savaitę partneriams netrūko darbinės veiklos. Pirmąją dieną visi partneriai prisistatė vieni kitiems: papasakojo apie savo atstovaujamas organizacijas ir jų veiklos sritis. Darbas vyko dviejose grupėse: vienoje partneriai aiškinosi finansinius ir administracinius projekto aspektus, kitoje – projekto vykdymo proceso eigą (projekto tikslai, uždaviniai, naujovės perkėlimo metodikos ir pan.).

Antrąją dieną kiekvienas partneris pristatė savąjį darbo paketą, už kurį bus atsakingas viso projekto metu. Mūsų organizacijos atstovas Roman Šarpanov išsamiai pristatė sklaidos ir rezultatų eksploatacijos strategiją, kuri maksimaliai padės užtikrinti projekto matomumą ir prieinamumą tikslinėms grupėms bei visuomenei ir įsitraukti į šio projekto veiklas.

Susitikimo dalyviai lankėsi socialinėje atliekų perdirbimo įmonėje „Cae Post“. Šioje įmonėje dirba žmonės, turintys Dauno arba autizmo sindromus. Įmonės vadovas supažindino visus su savo darbuotojais ir jų darbo specifika. Ketvirtąją darbo dieną partneriai skyrė naujovių perkėlimo metodikos aptarimui ir praktiniams užsiėmimams.

Paskutinę darbo dieną aptarta tolimesnė projekto vykdymo eiga ir projekto viešinimo priemonės: projekto interneto svetainė www.set4work.eu bei projekto profilis socialiniame tinkle „Facebook“ www.facebook.com/set4work . Čia visada bus galima rasti aktualiausią informaciją, susijusią tiek su pačiu projektu, tiek su socialiniu verslumu.