Neringa Aleksynaitė - mokymų vadovė

 

Neringa Aleksynaitė – psichologė - konsultantė, dalyvauja įvairiuose pojektuose, veda mokymus, konsultuoja individualiai.

Interesų sritys – vaikų ir paauglių psichologija, bei psichoterapija; savipagalbos metodai; santykiai šeimoje, bei šeimos psichoterapija; meno terapija; intelektas ir jo tyrimai; gabumai ir jo tyrimai; onkloginės ligos psichologiniai aspektai; psichologinis  darbas su onkloginiais ligoniais; savižudybės ir jų prevencija; asmenybės augimas ir jos tobulėjimas; asmenybės kūrybingumas; darbo psichologija; darbuotojų motyvacija; karjeros projektavimas.