Projekto pavadinimas: Profesinio rengimo mokytojų, minkštųjų įgūdžių, pagrindinių horizontaliųjų kompetencijų ir verslumo įgūdžių ugdymas 

Programa: Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas

Partneriai:
1. Asociación de la Industria Navarra – ISPANIJA
2. Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge – BELGIJA
3. Centro de Formação deEscolas do Concelho deAlmada – PORTUGALIJA
4. VšĮ Socialinių inovacijųcentras – LIETUVA
5. Fundatia Professional /Professional Foundation – RUMUNIJA
6. Danmar Computers – LENKIJA
7. European network for transfer and exploitation of EU project results – AUSTRIJA

Santrauka: Europos Mokymosi visą gyvenimą orientacinė sistema identifikuoja ir apibrėžia pagrindines kompetencijas ir gebėjimus, kuriuos kiekvienas iš mūsų privalome turėti, norint įsidarbinti, įgyti asmeninę pilnatvę, būti socialiai ir pilietiškai aktyviam šių laikų besikeičiančiame pasaulyje. Sistema  apibrėžia pagrindines kompetencijas, tokias kaip žinių sisteminimas, įgūdžiai ir požiūris reikalingi suprati esamai situacijai. Sistema apima nemažą skaičių temų, tokių kaip: kritinis mąstymas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, problemų sprendimas, rizikos vertinimas, sprendimų priėmimas, konstruktyvus emocijų valdymas, tai taikoma visoje programoje ir atlieka svarbų vaidmenį visuose pagrindinėse kompetencijose. Šias horizontalias temas galime apibūdinti kaip – minkštieji įgūdžiai. Minkštieji įgūdžiai apibūdinami kaip „asmens savybių, įpročių, požiūrio ir socialinių savybių grupė, kurios paverčia žmogų geru ir patikimu darbuotoju“. Šiuolaikinės organizacijos vis daugiau dėmesio skiria „minkštiesiems įgūdžiams“ arba „pagrindinėms kompetencijoms“ (CEDEFOP mokslo tiriamasis dokumentas Nr. 21, 2012).

2010 m. bendroji Švietimo ir mokymų programa (2010/C 117/01) teigia, kad pagrindinės ir bendrosios kompetencijos, kurios atsižvelgiant į besikeičiančius darbo rinkos ir visuomenės poreikius tampa vis svarbesnės, yra rečiau taikomos profesinio rengimo programose negu bendrojo lavinimo programose. Ataskaitoje taip pat pastebima, kad tai iš dalies susiję ir su profesinio rengimo mokyklų mokytojais ir vadovais.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Brošiūra Nr. 1