Koučingo metodas profesiniame mokyme: įsivertinome ir įvertino mus

Baigėme du metus trukusį KEYCOACH projektą! Rugsėjo 16-18 dienomis šiaurės Ispanijoje (Pamplonoje) įvyko paskutinis partnerių susitikimas/ baigiamoji konferencija, kuriame dalyvavo projekto koordinatoriai ispanai (AIN) bei partneriai iš Lietuvos (iš Šiaulių VšĮ Sociainių Inovacijų centro) bei Portugalijos, Rumunijos, Belgijos, Lenkijos.

Baigiamojoje konferencijoje buvo siekiama kuo objektyviau įvertinti nuveiktą darbą bei sulaukti įvertinimų iš šalies. Partneriai dėl galutinio projekto rezultato buvo vieningi: sukurtas vertingas, inovatyvus ir  tarptautinis (išverstas ir pritaikytas septynioms Europos šalims) įrankis, kuris pasibaigus projektui turėtų būti naudojamas ir kuo plačiau. Į konferenciją buvo pakviesti Pamplonos universiteto atstovai bei Ispanijos mokyklų, baigusių KEYCOACH programą, mokytojai. Praktiškai ugdymo įstaigoje sukurtą metodą taikanti pedagogė pabrėžė, jog nors iš pradžių nedrąsu, kyla baimė pasinerti į visai kitokį bendravimo su mokiniu būdą, galiausiai – verta. Pasak šios mokytojos: „Neįtikėtinas jausmas, kai vaikas, jau nusprendęs palikti mokyklą, į ją grįžta, bet ne prievarta, o savo noru, patikėdamas savim”.

Šešetas projekto partnerių per dvejus darbo metus užmezgė šiltus profesinius-asmeninius santykius, projekto susitikimų metu bei po jų noriai dalinosi žiniomis apie savo šalį/ kultūrą. Šįkart, jau po baigiamojo susitikimo, vedami puikaus gido, partneriai pasinaudojo proga patyrinėti rudenėjantį  istorinį Pamplonos miestą, išgarsintą Hemingvėjaus bei žymios ir kiek beprotiškos San Fermino šventės.

 

Projekto Keycoach bandomieji mokymai Lietuvoje baigti!

14 mokymų dalyvių sėkmingai užbaigė koučingo mokymus. Pasak, mokymų dalyvių tai buvo puiki galimybės susipažinti su koučingu. Dauguma dalyvių įgytą patirtį tikisi naudoti savo darbe. Dalis dalyvių norėtų mokymų tęsinio!

Ketvirtasis susitikimas Žešuve, Lenkijoje

2015 m. sausio pabaigoje KEYCOACH projekto partneriai susirinko Rzeszów mieste į priešpaskutinį susitikimą. Susitikimas truko tris dienas, nes šį kartą partneriai rinkosi ne tik aptarti projekto reikalų.

Didžioji laiko dalis buvo skirta mokymų vadovų mokymams pagal KEYCOACH programą. Užsiėmimus vedė Susana Otazu, kuri taip pat atstovavo partnerių organizaciją AIN iš Ispanijos. Mokymuose dalyvavo mokymų vadovai, deleguoti partnerių organizacijų.

Kitas labai svarbus aspektas – pasiruošimas bandomiesiems mokymams partnerių šalyse, dalyvaujančiose perkėlime. Jų tikslas – išbandyti adaptuotą turinį ir mokymosi platformą e-mokymosi ir b-mokymosi aplinkose. Wim Simmons iš DPB video konferencijos skambučio pagalba pristatė parengtą planą ir bandomųjų mokymų prielaidas.

Susitikimo metu taip pat buvo aptartos Ispanijos Nacionalinės Agentūros pateiktos pastabos apie projektą, viešinimo santrauka, E.N.T.E.R komentarai, pastabos apie LMS platformą ir pradinis projekto rezultatų panaudojimo planas.

Mokymai Lietuvoje prasidės jau kovo mėnesį.


 

2014 m. lapkričio 3-5 dienomis Almadoje (Portugalija) įvyko trečiasis KEY-COACH projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo partneriai iš Ispanijos (projekto koordinatoriai), Belgijos, Portugalijos, Lietuvos, Lenkijos, Austrijos ir Rumunijos. VšĮ Socialinių inovacijų centrą atstovavo Rita Brijūnaitė (direktorė) ir Aurelija Jankienė (psichologė).

Susitikimas vyko Almados technikos mokykloje. Pirmąją susitikimo dieną projekto koordinatoriai pristatė projekto vidurio ataskaitos rezultatus, apžvelgė įgyvendintas veiklas, išorinė vertintoja pateikė vertinimo rezultatus, o visi partneriai pristatė savo siūlymus mokymų programos turinio tobulinimui.

Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai iš Lenkijos pristatė nuotolinio mokymosi sistemą, kurioje mokytojai galės dalyvauti mokymuose. Taip pat DANMAR organizacija apžvelgė  AdminProject platformą, kurioje projekto partneriai gali skirti vienas kitam užduotis ir taip valdyti projekto įgyvendinimą. Partneriai iš Belgijos vedė diskusiją ir kartu su visais partneriais sudarė bandomųjų mokymų įgyvendinimo planą. Mokymai bus vykdomi nuo 2015 m. kovo mėnesio. Partneriai  iš Austrijos pristatė KEY-COACH projekto viešinimo rezultatus ir kaip juos gerinti ateityje.

Trečiąją susitikimo dieną KEY-COACH partneriai diskutavo apie mokymų programą, koregavo turinį pagal kiekvieno partnerio šalies poreikius. Po susitikimo partneriai turėjo galimybę pasigrožėti gražiąja Almada ir Lisabona.

 

2014 m. kovo 31d., VšĮ Socialinių inovacijų centre įvyko projekto KEY-COACH organizuojama diskusija su profesinio rengimo centrų mokytojais tema „Profesinių rengimo centrų mokytojų konsultavimo įgūdžių gerinimas“.

Susitikimo metu Socialinių programų koordinatorė Viktorija Šilianskytė pristatė KEY-COACH projektą, tikslus, mokymų programą ir mokymo metodus. Taip pat buvo diskutuojama galimybė pritaikyti mokymų programą Lietuvos profesinio rengimo centruose, klausomasi mokytojų pageidavimų ir pasiūlymų kaip programa galėtų būti koreguojama.

 

Kovo 11 dieną Briugės mieste, Belgijoje įvyko antrasis KEY-COACH projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo partneriai iš Ispanijos ( projekto koordinatoriai), Belgijos, Portugalijos, Lietuvos, Lenkijos, Austrijos ir Rumunijos. VšĮ Socialinių inovacijų centrą atstovavo Rita Brijūnaitė (direktorė) ir Viktorija Šilianskytė (socialinių programų koordinatorė.

Susitikimas vyko buvusiame vienuolyne, kuriame dabar įsikūręs profesinių rengimo centrų konsultavimo centras. Pirmąją susitikimo dieną, partneriai iš Lenkijos pristatė AdminProject platformą, kuria bus naudojamasi viso projekto metu. Išorinė projekto vertintoja pristatė pirmąjį projekto vertinimą, kuriame pateikė ataskaitos rezultatus. Antroje susitikimo dalyje projekto partneriai iš VšĮ socialinių inovacijų centras pristatė profesinių rengimo centrų Ispanijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje situaciją šalies ir regiono mastu. Taip pat buvo pristatyti mokymo poreikių Ispanijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje analizės rezultatai. Projekto partneriai aktyviai diskutavo, kad turėtų būti pakeista mokymų programoje atsižvelgus į profesinių rengimo centrų mokytojų  pageidavimus. Projekto partneriai turėjo galimybę pasivaikščioti po organizacijos teritoriją, pasigrožėti žaliuojančia gamta, aplankyti darbo kambarius.

Antrą susitikimo dieną KEY-COACH partneriai tęsė darbus, diskutavo kokios inovacijos galėtų būti įtrauktos į mokymų programą, kokia forma turėtų būti vedami mokymai ir t.t... Aptarus mokymo programos galimybes ir siekius, projekto partneriai aptarė tolimesnes projekto veiklas, jų įgyvendinimo etapus ir svarbą.

Pasibaigus antrajam KEY-COACH projekto partnerių susitikimui galima teigti, kad nuveikti darbai parodė, kokia yra dabartinė profesinių rengimo centrų situacija šalies ir regiono mastu, kokių įgūdžių reikia profesinio rengimo centrų mokytojams siekiant pagerinti darbo kokybę, labiau įsigilinti į mokinių individualius poreikius.

 

Lapkričio 18 – 19 d. pirmasis Tarptautinio projekto partnerių susitikimas Ispanijoje

“Key-coach” projekto tikslas, sukurti mokymų programą skirtą profesinio rengimo mokytojams. Programa apžvelgia mokytojų minkštuosius įgūdžius, komunikacinius ir socialinius gebėjimus, kurių dėka jie galės efektyviau dirbti ir konsultuoti besimokančiuosius.

2013m. lapkričio 18 – 19 dienomis dvi VšĮ Socialinių inovacijų centro darbuotojos Simona Adanavičiūtė (socialinė darbuotoja) ir Viktorija Šilianskytė (Socialinių programų koordinatorė) dalyvavo pirmajame Key-coach partnerių susitikime, kuris vyko Ispanijoje, Pamplonos mieste. Susitikimo metu projekto partneriai pristatė savo organizacijų veiklos sritis, projekto koordinatoriai pristatė pagrindines projekto veiklas ir kartu su visais projekto partneriais aptarė aktualius klausimus, pasidalino gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi ir pasiskirstė projekto vykdymo veiklomis.

Susitikimo metu, projekto partneriai aplankė pagrindines Pamplomos miesto vietas,  degustavo tradicinė ispanų virtuvės skanėstus.