Eil. Nr.

Pradedamas pirkimas

(pirkimo objektas, pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastis)

Nustatytas laimėtojas ir ketinama sudaryti pirkimo sutartis

(pirkimo objektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus)

Sudaryta pirkimo sutartis

(pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus)

Pastabos

1.

Maitinimo paslaugos.

Vykdo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano projekto „NVO sektoriaus darbuotojų kompetencijų didinimas“ maitinimo paslaugų supaprastintą mažos vertės pirkimo apklausą raštu

Maitinimo paslaugos.

Numatoma sutarties vertė ne didesnė nei 3000 €. Numatomas laimėtojas UAB ‘Žemaičių užeiga”

Maitinimo paslaugos.

Pirkimo sutarties kaina 1404 €. Laimėjusio dalyvio pavadinimas UAB “Žemaičių užeiga”

2.

Vertimo paslaugos

Supaprastintas mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu. Reikalingos vertimo paslaugos.

Vertimo paslaugos

Numatoma sutarties vertė neviršijanti 6000 €. Numatomas laimėtojas VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

Vertimo paslaugos

Sutarties vertė neviršijanti 6000 €. Numatomas laimėtojas VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

3.

Visuomeninio transporto bilietai.

Mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu. Vykdant projektą ”Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti”, Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-106. Reikalingi visuomeninio transporto bilietai projekto dalyviams atvykti ir išvykti į/iš įstaigos.

Visuomeninio transporto bilietai. Planuojama sudaryti sutartį žodžiu (2015 m. balandžio 23 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Visuomeninio transporto bilietų bus perkama mažiau nei už 3000 €. Esant poreikiui (ar padidėjus dalyvių skaičiui, bet ne daugiau kaip 30 % bus

Visuomeninio transporto bilietai.

Laimėjęs dalyvis: UAB “BUS TURAS”. Visuomeninio transporto bilietų bus perkama mažiau nei už 3000 €.

4.

Konferencijos organizavimo paslauga

Supaprastintas mažos vertės pirkimo apklausa raštu. Vykdant Life long learning programos Grundtvig multilateral projektą „Developing and Providing the Acievement of the Key Competencies in Young Adults that Employers Require When Recruiting – E-EFOLIO“ (Projekto Nr. 538286-LLP-1-2013-1-LT-GRUNDTVIG-GMP) reikalingos konferencijos organizavimo paslaugos.

Konferencijos organizavimo paslauga

Numatoma sutarties kaina 9000 €. Planuojamas laimėtojas VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

Konferencijos organizavimo paslauga

Sutarties kaina 8910 €. Laimėtojas VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

5.

Draudimo paslaugos

Mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu.

Draudimo paslaugos

Numatoma sutarties žodžiu vertė ne daugiau kaip 3000 €. Numatomas laimėtojas AAS “Gjensidige Baltic”

Draudimo paslaugos

Sutarties vertė ne daugiau kaip 3000 €. Laimėtojas AAS “Gjensidige Baltic”

6.

Draudimo paslaugos

Mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu.

Draudimo paslaugos

Numatoma sutarties žodžiu vertė ne daugiau kaip 3000 €. Numatomas laimėtojas ERGO Insurance SE

Draudimo paslaugos

Sutarties vertė ne daugiau kaip 3000€. Laimėtojas ERGO Insurance SE

7.

Medžiagos leidybos, spausdinimo ir DVD produkcijos

Reikalingo projekto „Developing and Providing the Acievement of the Key Competencies in Young Adults that Employers Require When Recruiting – E-EFOLIO“ (Projekto Nr. 538286-LLP-1-2013-1-LT-GRUNDTVIG-GMP) Medžiagos leidybos, medžiagos spausdinimo ir DVD produkcijos paslaugų

Medžiagos leidybos, spausdinimo ir DVD produkcijos

Numatoma sutarties vertė 19000 €. Numatomas laimėtojas VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI.

Medžiagos leidybos, spausdinimo ir DVD produkcijos

Sutarties vertė 18500 €. Laimėtojas VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI.

8.

Viešinimo ir informavimo paslaugos

Supaprastintas mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu. Vykdant projektus reikalingos maketavimo, viešinimo ir informavimo paslaugos

Viešinimo ir informavimo paslaugos

Numatoma sutarties vertė ne didesnė nei 3000 €. Numatomas laimėtojas UAB “Duktas”.

Viešinimo ir informavimo paslaugos

Sutarties vertė ne didesnė nei 3000 € Laimėtojas UAB “Duktas”.

9.

Kitos prekės

Supaprastintas mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu.

Rekalingas telefono aparatas.

Kitos prekės

Numatoma sutarties vertė 60 €. Numatomas laimėtojas UAB “TELE2”.

Kitos prekės

Sutarties vertė 54,98 € Laimėtojas UAB “TELE2”.

10.

Kanceliarinės prekės

Supaprastinta mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu.

Vykdant projektus reikalingos kanceliarinės prekės

Kanceliarinės prekės

Numatoma sutarties vertė ne didesnė nei 3000 €. Numatomas laimėtojas Virganto Kabutavičiaus IĮ “Valarda”.

Kanceliarinės prekės

Sutarties vertė ne didesnė nei 3000 € Laimėtojas Virganto Kabutavičiaus IĮ “Valarda”.

11.

Draudimo paslaugos

Mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu.

Draudimo paslaugos

Numatoma sutarties žodžiu vertė ne daugiau kaip 3000 €. Numatomas laimėtojas “IF P&C insurance AS” filialas.

Draudimo paslaugos

Sutarties žodžiu vertė ne daugiau kaip 3000 €. Laimėtojas “IF P&C insurance AS” filialas.

12.

Kitos prekės

Supaprastintas mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu. Reikalingos knygos.

Kitos prekės

Numatoma sutarties žodžiu vertė 75,92 €. Numatomas laimėtojas UAB “Humanitas”.

Kitos prekės

Sutarties žodžiu vertė 75,92 €. Laimėtojas UAB “Humanitas”.

13.

Kitos paslaugos

Supaprastinta mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu.

Reikalingos praktikos vadovo paslaugos.

Kitos paslaugos

Numatoma sutarties žodžiu vertė 1540,43 €. Numatomas laimėtojas VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI.

Kitos paslaugos

Sutarties žodžiu vertė 1540,43 €. Laimėtojas VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI.

14.

Kitos prekės

Supaprastintas mažos vertės pirkimo apklausa žodžiu. Reikalingos kėdės.

Kitos prekės

Numatoma sutarties žodžiu vertė 884,49 €. Numatomas laimėtojas Aido Liugo įmonė “Megatenus”.

Kitos prekės

Sutarties žodžiu vertė 884,49 €. Laimėtojas Aido Liugo įmonė “Megatenus”.

15.

IT paslaugos

Supaprastintas mažos vertės pirkimas vykdant apklausą žodžiu. Reikalingos IT paslaugos

IT paslaugos

Numatoma sutarties vertė iki 3000 €. Numatomas laimėtojas Darius Lašinis

IT paslaugos

Sutarties vertė neviršys 3000 €. Laimėtojas Darius Lašinis. Individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 220871

16.

Draudimo paslaugos

Supaprastinta mažos vertės pirkimo apklausa raštu. Reikalingos avansinio apmokėjimo panaudojimo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto paslauga

Draudimo paslaugos

Numatoma sutarties raštu vertė ne daugiau 4000 €. Numatomas laimėtojas “GTA Insurance Company” SE filialas Lietuvoje.

Draudimo paslaugos

Sutarties vertė 3573,18 €. Laimėtojas “GTA Insurance Company” SE filialas Lietuvoje.

17.

Maitinimo paslaugos

Supaprastintas mažos vertės pirkimas vykdant apklausą žodžiu. Reikalingos maitinimo paslaugos

Maitinimo paslaugos

Numatoma sutarties žodžiu vertė iki 15 €. Numatomas laimėtojas UAB “Gretvėja”

Maitinimo paslaugos

Sutarties vertė 12,80 €. Laimėtojas UAB “Gretvėja”

18.

Maitinimo paslaugos

Supaprastintas mažos vertės pirkimas vykdant apklausą žodžiu. Reikalingos maitinimo paslaugos

Maitinimo paslaugos

Numatoma sutarties žodžiu vertė iki 15 €. Numatomas laimėtojas UAB “Pasna”

Maitinimo paslaugos

Sutarties vertė 7,80 €. Laimėtojas UAB “Pasna”

19.

Maitinimo paslaugos

Supaprastintas mažos vertės pirkimas vykdant apklausą žodžiu. Reikalingos maitinimo paslaugos

Maitinimo paslaugos

Numatoma sutarties žodžiu vertė iki 15 €. Numatomas laimėtojas UAB “Gretvėja”

Maitinimo paslaugos

Sutarties vertė 6,30 €. Laimėtojas UAB “Gretvėja”