Projekto "Skills4jobs" vykdymo veikla ir akimirkos iš susitikimų

Projekto „Skills4Jobs“ partneriai rinkosi į baigiamąją konferenciją.

2014 m. gruodžio 3 d. Briuselyje (Belgija) vyko projekto „Skills4Jobs“ partnerių baigiamas susitikimas vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete.

Galutinė konferencija prasidėjo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių pristatymu. Vėliau vyko pranešimų prezentacijos, kurių metu buvo pasidalinta narių pateiktomis mintimis ir išvadomis apie darbo rinkos situaciją, pateikti pasiūlymai, kaip susidoroti su dabartinėmis darbo rinkos problemomis. Pranešimus skaitė atstovai iš Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Portugalijos. Lietuvai atstovavo Rita Brijūnaitė, Ilona Banevičienė ir Aurelija Jankienė, kuri parengė pristatymą apie darbo situaciją Europos sąjungoje.

Projektas baigsis gruodžio 31 d., projekto tyrimo rezultatai parodė, kad darbo srityje galima ir reikia įgyvendinti inovatyvias idėjas, todėl visi projekto partneriai tikisi ir toliau tęsti Skills4Jobs projektą.


Antrasis „Skills4jobs“ susitikimas


Liepos 10 – 11 dienomis projekto „Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų darbo vietų kūrimąsi“ (Skilss4Jobs) partneriai rinkosi į antrąjį susitikimą bei viešinimo konferenciją Ispanijoje, Maljorkos mieste.

Liepos 10 dieną tarptautinės konferencijos metu pranešimus skaitė atstovai iš Graikijos, Lietuvos Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos. Lietuvai atstovavo Šiaulių teritorinės darbo biržos, darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vedėja Karolina Kleinotaitė – Gorodničenko, ji pristatė Lietuvos darbo rinkos situaciją, dabartinius iššūkius, kurie kyla įdarbinimo specialisto darbe. VšĮ Socialinių inovacijų centro atstovė Aurelija Adomavičiūtė taip pat skaitė pranešimą ir pasidalino gerąją patirtimi su konferencijos dalyviais. Kiekvienas pranešėjas kalbėjo apie savo šalies įdarbinimo specialistų darbo ypatumus, kylančius iššūkius, naujas idėjas bei pasidalino savo darbo gerąja patirtimi.

Visą konferenciją buvo galima stebėti internetu, taip pat jos įrašą galima pamatyti adresu: http://skills4jobs.org/conferencia-internacional/

Liepos 11 dieną vyko Skills4Jobs projekto partnerių susitikimas, kurio metu partneriai aptarė ir džiaugėsi sėkmingai įvykusios konferencijos rezultatais. Aptarę ir apibendrinę konferencijoje išsakytas mintis projekto partneriai nutarė kaip atrodys pagrindinis Skills4Jobs produktas –lyginamasis tyrimas, kuriame bus išskiriami nauji įgūdžiai ir kompetencijos reikalingos pagerinti konsultavimo paslaugas.

Projekto koordinatoriai iš Ispanijos UGT – pristatė projekto veiklų eigą ir vertino padarytus darbus. Projekto partneriams svarbu buvo išsiaiškinti, kokias veiklas reikia atlikti per likusį projekto laikotarpį.

Kitas susitikimas vyks Briuselyje, kur bus pristatytas galutinis Skills4Jobs produktas.
Pirmasis „Skills4jobs“ susitikimas


Sausio 17 dieną lietingajame Sautamptone, Jungtinėje Karalystėje  (angl. Southampton) įvyko pirmasis „Skills4jobs“ projekto partnerių susitikimas. Pirmajame projekto partnerių susitikime dalyvavo projekto koordinatoriai iš  Ispanijos, partneriai iš Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. VšĮ Socialinių inovacijų centrą atstovavo projekto įgyvendinimo koordinatoriai Lietuvoje Asta  Jasiulionienė ir Aurelija Adomavičiūtė.

Projekto partneriai susitikimo metu vieni kitiems pristatė savo organizacijų veiklą ir turimą patirtį, galinčią praversti įgyvendinant naują projektą skills4jobs. Antrojoje susitikimo dalyje buvo pristatytos ir aptartos pagrindinės projektinės veiklos, jų įgyvendinimo etapai bei svarba.  Visi dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusiją, kas byloja apie didelį susidomėjimą projektu ir projekto minties aktualumą skirtingose valstybėse.

Projekto pagrindinis tikslas – išsiaiškinti darbdavių poreikius priimant į darbą naują darbuotoją ir parengti bendrą koncepciją apie tai, koks turėtų būti darbo konsultantas, atrenkantis darbuotojus arba padedantis jiems susirasti tinkamiausią darbą. Partneriai pasidalins savo gerąja patirtimi, kuri pagelbės atsirenkant informacijos rinkimo priemones ir tyrimo metodus.  Atlikto tyrimo rezultatai bus viešinami įvairių seminarų metu. Projektas partneriams pasirodė turintis itin didelį tęstinumo poreikį: atlikto tyrimo rezultatai gali būti panaudoti rengiant įvairius mokymus darbo konsultantams ir pan.

Taigi, pasibaigus pirmajam projekto partnerių susitikimui,  galima numanyti, kad šis projektas atneš daug naujų idėjų ir rezultatų. Belieka imtis intensyvaus darbo ir palinkėti vieni kitiems prasmingos ir rezultatyvios veiklos kartu!