Baigiamoji tarptautinė konferencija

Lapkričio 18-19 d. Šiauliuose vykusiu projekto partnerių susitikimu ir baigiamąja tarptautine konferencija buvo apibendrintas dvejus metus trukęs projekto „Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/dirbant vystymas ir tobulinimas (Euro-folio)“ darbas bei pristatyti projekto metu sukurti produktai.

Projekto partneriai iš Lietuvos (VšĮ Socialinių inovacijų centro), Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Slovakijos bei Turkijos projekto rezultatus įvertino teigiamai ir pabrėžė, kad nepaisant įvairių objektyvių trukdžių bei nuomonių skirtumų, buvo  rastas bendras sutarimas ir projekto rezultatai – „Praktinis vadovas jaunimo darbuotojams, skirtas NEET gebėjimams ugdyti“, Įgytų kompetencijų sertifikatas, reklaminiai projekto filmukai, atlikti tyrimai – atitinka tikslus, kurie buvo keliami projekte.

Lapkričio 19 d. Socialinių inovacijų centro organizuotoje baigiamojoje tarptautinėje projekto konferencijoje buvo nagrinėjamos jaunų žmonių nedarbo priežastys Lietuvoje bei Graikijoje ir aptartos priemonės, skirtos jiems padėti įsidarbinti. Konferencijos dalyviai – jaunimo darbuotojai, jauni bedarbiai, verslo atstovai – klausėsi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, darbo biržos jaunimo darbo centro atstovų Laimos Jarmalavičienės, Jolantos Bagdonavičienės siūlomų darbinės patirties įgijimo bei  įdarbinimo problemos sprendimo būdų Europoje ir Lietuvoje. Jie neliko abejingi karjeros konsultantės Giedrės Paliulienės ir verslininkės Erikos Meškienės praktiniams darbo su jaunais nedirbančiais ir nesimokančiais  žmonėmis pastebėjimams ir patarimams.

Antroje konferencijos dalyje buvo pristatytas projektas ir jo rezultatai – knyga „Praktinis vadovas jaunimo darbuotojams, skirtas NEET gebėjimams ugdyti“, Įgytų kompetencijų sertifikatas, reklaminiai projekto filmukai. Konferencijos dalyviai ne tik teoriškai susipažino su projektu, bet grupinio darbo metu galėjo praktiškai išbandyti vertinimo ir ugdymo metodus iš „Praktinio vadovo jaunimo darbuotojams“. Keletą knygos užduočių darbo grupės metu atlikę konferencijos dalyviai tiek parengtą knygą, tiek ir sertifikatą įvertino teigiamai.

 

Trečiasis Eurofolio partnerių susitikimas

2015 m. kovo 9-10 dienomis Atėnuose (Graikija), Akropolio papėdėje,  vyko trečiasis Eurofolio partnerių susitikimas kuriame dalyvavo partneriai iš 7 šalių (Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Slovakijos, Turkijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos). Socialinių inovacijų centrą atstovavo direktorė Rita Brijūnaitė ir socialinių programų koordinatorė Diana Kontrimienė.

Susitikimo metu buvo sprendžiami svarbūs projekto įgyvendinimo klausimai. Susitikimo pradžioje buvo pristatyti jaunimo darbuotojų ir jaunų žmonių nuomonės tyrimo rezultatai. Jie atskleidė, kokiose veiklose dažniausiai ir aiškiausiai atsiskleidžia pasirinkti ugdyti ir vertinti labiausiai darbdavių pageidaujami gebėjimai: atsakingumas, lankstumas, gebėjimas bendrauti, iniciatyvumas bei gebėjimas atlikti užduotį iki galo.   Vėliau pagrindinis dėmesys buvo skiriamas šių įgūdžių ugdymo ir vertinimo metodikos kūrimo problemų sprendimui. Buvo diskutuojama apie metodikos turinio naudingumą ir tinkamumą jaunimo darbuotojų veikloje, metodikos apimtį, kuriamo sertifikato pobūdį.

Susitikimo metu taip pat buvo aptariami projekto vidaus vertinimo rezultatai, viešinimo klausimai, antrojo naujienlaiškio leidyba, projekto administravimo klausimai.  Buvo aptarta tolesnė projekto vykdymo eiga ir numatytos veiklų įgyvendinimo datos.

Rudenį Turkijoje vyksiančiame susitikime bus galutinai patvirtinta rengiama metodinė medžiaga.


 

2014 metų lapkričio 12–14 dienomis Ispanijoje, Valdepenas mieste vyko antrasis mokymosi visą gyvenimą projekto EURO–FOLIO (538286-LLP-1-2013-1-LT-GRUNDTVIG-GMP) dalyvių iš  Lietuvos, Anglijos, Graikijos, Portugalijos, Slovakijos, Ispanijos ir Turkijos susitikimas.

Projekto susitikimas, vykęs tris dienas, buvo suskirstytas į tris etapus: pasiektų rezultatų pristatymą, naujos veiklos planavimą ir projekto įgyvendinimo ataskaitos dokumentų aptarimą. Pirmąją dieną atskiroms projekto veikloms vadovaujantys partneriai pristatė pasiektus rezultatus: pasirašytą projekto pakeitimų sutartį, sukurtas veiklų strategijas, atliktus tyrimus ir jų ataskaitas, vykdomą viešinimo ir projekto vertinimo veiklą. Vienas iš pagrindinių darbų – pradėtas vykdyti    darbdavių poreikių tyrimas. Visi projekto partneriai pristatė tarpines apklausos ataskaitas iš kurių matyti, kad darbdaviai iš jaunų darbuotojų tikisi atsakomybės, gebėjimo greitai mokytis, atlikti darbą iki galo, iniciatyvumo, gebėjimo spręsti problemas ir pan.

Antrosios dienos diskusijos buvo skirtos metodinės knygos rengimo bei DVD kūrimo  klausimams aptarti, projekto veikloms planuoti bei pasiskirstyti veiklos užduotimis tarp partnerių. Darbo grupėse metu buvo išgryninta metodinės knygos struktūra, nuspręsta remtis penkiais pagrindiniais darbdavių pageidaujamais įgūdžiais, pateikti jų aprašymus, vertinimo ir ugdymo metodikas, įgūdžių sertifikato gavimo instrukcijas.

Susitikimo pabaigoje buvo apžvelgti projekto įgyvendinimo ataskaitos reikalavimai, jų pateikimo tvarka ir terminai.

Projekto svetainė http://eurofolio.eu/lt

Facebook https://www.facebook.com/eurofolio.eu?fref=ts

 

Projektas Euro-folio startavo Liverpulyje

Pirmasis projekto Euro-folio partnerių susitikimas vyko 2014 m. vasario 12-13 dienomis. Susitikimą organizavo ir svečius iš Graikijos, Portugalijos, Slovakijos, Lietuvos, Turkijos ir Ispanijos maloniai priėmė Eldonian Group Limited – vienas iš projekto partneriųPačioje susitikimo pradžioje Asta sukarpė projekto paraiškos lapą į 12 mažų trikampiukų, ir paprašė visų partnerių paimti po vieną. Po to visi partneriai turėjo sudėti vieną bendrą figūrą.

Šis komandinis žaidimas – tai įžanga į du metus truksiantį bendrą Euro-folio projekto partnerių darbą siekiant bendrų tikslų ir kartu įgyvendinant veiklas. Skirtinga visų projekto partnerių patirtis yra vertinama kaip svarbus indėlis į sėkmingą projekto eigą.

Visi partneriai trumpai pristatė savo organizacijas. Po to Viktorija (SIC) glaustai apžvelgė projektą: jo tikslus, uždavinius, struktūrą, partnerių vaidmenis ir pareigas, projekto pagrindines veiklas, jų atlikimo terminus. Itin svarbus buvo Ian Merrison paruoštas pristatymas, kuriame jis pristatė artimiausias veiklas: vietinės ir europinės reikšmės poreikių analizės atlikimo gaires. Be to, buvo atkreiptas dėmesys į tris pagrindinius projekto produktus, kuriuos plėtosime ateinančius du metus:
1. Praktiniai vadovai – skirti organizacijoms, dirbančioms su jaunais suaugusiais;
2. Euro-folio DVD diskas – skirtas parodyti darbdaviams CoPAC naudą;
3. CoPAC – skirtas jauniems asmenims ir darbdaviams (CoPAC - sertifikatas, pažymintis pagrindines/stipriąsias asmens kompetencijas).

Projekto vertinimo, stebėsenos, viešinimo veiklas ir projekto produktų panaudojimo gaires pristatė partneriai iš Portugalijos (Advancis – business services, lda.) ir Graikijos (Academy of Entrepreneurship). “Gera pradžia - pusė darbo” – sako liaudies išmintis. Mes tikimės, kad taip ir bus. Jau kito susitikimo metu, kuris vyks Ispanijoje 2014 rugsėjo 11-12 dienomis, bus stipriai atsiraitojamos rankovės ir imamasi rimtos diskusijos apie projekto produktų kūrimo ir plėtojimo strategijos.