Projekto pavadinimas: Aktyvus pažeidžiamų moterų įtraukimas į ilgalaikės priežiūros ir globos darbo rinką (CAREMPLOY)

Programa:
Erasmus+ KA2

Santrauka:
Bendras CAREMPLOY tikslas yra skatinti žmonių (ypač moterų) integraciją į ilgalaikės priežiūros ir globos darbo rinką atnaujinus ir perkėlus specialią mokymų programą, sukurtą sektoriaus poreikiams tenkinti bei skatinti verslumo įgūdžius pagal socialinės ekonomikos struktūrą.

Projektas siekia prisidėti prie:
- pažeidžiamų grupių, bedarbių žmonių (šiuo atveju moterų) su žemesniu išsilavinimu darbinės integracijos.
- skatinimo dirbti savarankiškai / individualiai per kolektyvinio verslo veiklas pagal socialinės ekonomikos struktūrą.
CAREMPLOY padidinti profesinio mokymo galimybių, skirtų žemos kvalifikacijos žmonėms (šiuo atveju moterims), kokybę ilgalaikės priežiūros ir globos sektoriuje (2 EKS lygmuo) pagal 4 projekte dalyvaujančių šalių NK sąrangas ir atsižvelgti į problemas, susijusias su profesiniu rengimu, egzistuojančias tose šalyse. CAREMPLOY projekte partneriams bus perkeliama PREPÁRATE mokymų programa, kuri yra sėkmingai įgyvendinama Navaroje (Ispanija), ir siekiama tokių tikslų:
- analizuoti ir susieti ilgalaikės globos ir priežiūros kvalifikacijas su NKS ir profesinio rengimo sistema penkiose ES šalyse;
- identifikuoti specialistų, dirbančių ilgalaikės priežiūros ir globos srityje, mokymų poreikius;
- perkelti ir adaptuoti / pritaikyti PREPÁRATE mokymų programą pagal poreikius, identifikuotus poreikių analizės ataskaitoje, ir pagal perkeliančių šalių NKS reikalavimus ir šalies ypatumus;
- perkelti ir adaptuoti mokymų kursą pagal B-mokymosi modelį;
- oficialiai patvirtinti CAREMPLOY programą 4 perkeliančiose šalyse.

Partneriai:
INICIATIVAS INNOVADORAS SAL – Ispanija
Formazione Co&So Network – Italija
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE – Rumunija
VšĮ Socialinių inovacijų centras – Lietuva
ORT FRANCE – Prancūzija