2016 06 28 - CAREMPLOY konferencijoje - žvilgsnis į ilgalaikės priežiūros tendencijas Europoje. Ką galime pritaikyti Lietuvoje?

San Fermino šventei besiruošiančioje Pamplonoje (Ispanija) birželio 22 d. įvyko baigiamoji CAREMPLOY projekto logotipu paženklinta konferencija.

Renginio, subūrusio virš 80 susidomėjusiųjų (globojančių artimuosius, šios srities praktikų ir valdžios atstovų), organizatoriai į ilgalaikės priežiūros ir globos temq pažvelgė plačiau: ne tik pristatė patį projektą, tačiau taip pat, su kompetetingų pranešėjų pagalba, pakvietė pagvildenti visuomenės senėjimo aktualijas, pristatė sėkmingus, jau įgyvendintus modelius.

- Andreea Micu kalbėjo apie Rumunijos globos ir ilgalaikės senjorų priežiūros realijas, paslaugų prieinamumą ir kokybę.

- Prancūzijos atstovas pasidalino savo įžvalgomis apie šios šalies socialinės apsaugos sistemos ypatumus ir verslo kūrimo globos srityje galimybes. Panašia tema savo pristatymą parengė ir Navaros (Ispanija) savivaldos atstovas, nepabijojęs pripažinti galiojančios sistemos trūkumų ir siūlęs kartu ieškoti sprendimų.

- Renginio puošmena tapo keleto Navaros verslininkų pasakojimas apie regione veikiantį modelį -  senjorų gyvenimą komunomis. Šio modelio esmė – senjorai gyvena dideliame, jų poreikiams pritaikytame name, kuriame reguliariai lankosi visas reikalingas medicininis/ socialinis personalas.

Galimybe dalyvauti konferencijoje pasinaudojo ir CAREMPLOY projekto partnerio VšĮ Socialinių inovacijų centro (Šiauliuose) atstovė: „Išgirdau įkvepiančių idėjų, jas vežuosi į Lietuvą. Mūsų centro darbo specifika apima tiek socialinių inovacijų kūrimą, tiek suaugusiųjų mokymą, tad esame tie, kurie geras mintis siekiame plėtoti ir paversti realybe. Jau kiek anksčiau iš Ispanijos perėmėme ir Lietuvai pritaikėme CAREMPLOY mokymosi programą bei e-platformą. Šios laisvai prieinamos priemonės dėka besidomintys iš bet kurio kompiuterio su internetu ryšiu gali įgyti žinių, įgūdžių, reikalingų dirbti globos ir priežiūros srityje, lavinti įgūdžius, būtinus aktyviam įsitraukimui į darbo rinką. Vis tik visad galima daugiau. Tad, VšĮ Socialinių inovacijų centro vardu noriu priminti - ilgalaikės priežiūros ir globos tema Lietuvoje yra verta visų mūsų dėmesio. Todėl turinčius idėjų, kaip norėtų patys gyventi senatvėje ar norinčius prisijungti prie būrio jau išbandžiusių laisvai prieinamą CAREMPLOY platformą, kviečiu parašyti e-paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . ir prisidėti. Juk radus bendraminčių, viskas paprasčiau”, - dalinosi Justina.

 

2016 05 10 - Paskutinis CAREMPLOY bandomųjų mokymų susitikimas: diplomai ir patirtys

Kovo-balandžio mėnesiais šešiolika 30-45 metų amžiaus moterų dalyvavo VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuotuose mokymuose ilgalaikės priežiūros tema. Mokymų ciklą, kuriame užsiėmimai auditorijoje buvo derinami su savarankiškomis medžiagos studijomis nuotoliniu būdu, sudarė penki CAREMPLOY programos skyriai. Kartu mokėmės apie tai:

- koks turi būti, kaip elgtis profesionalus globėjas;

- kaip perkelti ar mobilizuoti globojamą asmenį nesužeidus ir nesusižeidus;

- kaip galima kūrybiškai tobulinti profesinius gebėjimus ir socialinius įgūdžius

- bei lavinti adekvataus ir pozityvaus savęs pristatymo (darbdaviui) įgūdžius

- ir galiausiai aiškinomės, kas yra kolektyvinis verslumas, kiek tokia verslo forma būtent ilgalaikės priežiūros srityje galėtų pasiteisinti čia, Lietuvoje?

Išsidalindamos pelnytai uždirbtus diplomus, pildydamos savo pastebėjimus apie programą, moterys sutarė, kad su pateikta medžiaga verta susipažinti net kol kas neturinčiam ko slaugyti/ prižiūrėti. Taip pat palinkėjo, kad programa pasiektų kuo daugiau žmonių. Ką gi, linkime moterims sėkmingo žinių pritaikymo, džiaugiamės grįžtamuoju ryšiu, ir žadame pasistengti išpildyti lūkesčius!

 

CAREMPLOY projekto dėmesio centre – baigiamieji darbai prieš bandomuosius mokymus

2016 m. sausio 26-27 dienomis Florencijoje, Italijoje įvyko trečiasis CAREMPLOY projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu koordinatoriai kartu su partneriais aptarė ir įvertino bendrą projekto progresą. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas mokymų programos apžvalgai, internetinės platformos bei gidų, kaip ja naudotis, tobulinimui, bei visai netrukus prasidėsiantiems bandomiesiems mokymams (organizaciniams jų aspektams, testuojamų modulių pasiskirstymui ir pan.). Bandomieji mokymai paremti CAREMPLOY programa bus vykdomi internetinėje platformoje bei susitikimų auditorijose metu Lietuvoje, Rumunijoje bei Italijoje. Planuojamas vykdymo laikotarpis – kovo-balandžio mėnesiai.

Socialinių inovacijų centrą aplankė projekto CAREMPLOY partneriai

Liepos 2-3 d. Šiauliuose, VŠĮ Socialinių inovacijų centre (SIC), įvyko antrasis projekto CAREMPLOY (Aktyvus pažeidžiamų moterų įtraukimas į ilgalaikės priežiūros ir globos darbo rinką) Erasmus+ KA2 partnerių susitikimas.

Tarptautinis renginys prasidėjo projektą koordinuojančios organizacijos Iniciativasinnovadoras (Ispanija) atstovės parengta įvykdytų veiklų, finansinių ir projekto valdymo aspektų apžvalga. Vėliau atstovai iš  kiekvienos organizacijos partnerės (FormazioneCo&So Network (Italija), CPIP (Rumunija), SIC (Lietuva), ORT FRANCE (Prancūzija)) perskaitė po pranešimą (iš anksto parengtą), kuriuose pateikė siūlymus dėl savo koordinuojamos veiklos projekte įgyvendinimo, kėlė klausimus diskusijai/ teikė rekomendacijas parengto plano tobulinimui.

Visų organizacijų partnerių bendru sutarimu antrojo CAREMPLOY projekto susitikimo metu buvo pasiekti šie rezultatai:
- patvirtintas mokymų programos turinys ir forma;
- atnaujintas/ patobulintas internetinės mokymų platformos turinys bei dizainas;
- patvirtinti bandomųjų mokymų organizavimo, projekto viešinimo, mokymų programos sertifikavimo aspektai. 


 

Pradėtas vykdyti projektas CAREMPLOY

Vasario 10 - 11 dienomis Pamplonoje (Ispanija) pirmą kartą susitiko penkios projektą CAREMPLOY (Active job placement of disadvantaged women in the field of White Jobs (Residential and Assisted Living Care) vykdysiančios organizacijos iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Rumunijos. Lietuvą atstovavo mūsų organizacijos psichologė Aurelija Jankienė ir buhalterė Asta Ivoškevičienė

Naujojo projekto tikslas - skatinti žmonių (ypač moterų) integraciją į ilgalaikės priežiūros ir globos darbo rinką atnaujinus ir perkėlus specialią mokymų programą, sukurtą sektoriaus poreikiams tenkinti bei skatinti verslumo įgūdžius pagal socialinės ekonomikos struktūrą. Projektas siekia prisidėti prie:
- pažeidžiamų grupių, bedarbių žmonių (šiuo atveju moterų) su žemesniu išsilavinimu darbinės integracijos.
- skatinimo dirbti savarankiškai / individualiai per kolektyvinio verslo veiklas pagal socialinės ekonomikos struktūrą.

Pirmąją susitikimo dieną visi partneriai prisistatė vieni kitiems: papasakojo apie savo atstovaujamas organizacijas ir jų veiklos sritis. Organizacija Iniciativas innovadoras (projekto koordinatoriai) pristatė projekto idėją, tikslus ir uždavinius. Taip pat vyko spaudos konferencija, kurios metu pristatytas CAREMPLOY projektas.

Antrąją darbo dieną aptarta tolimesnė projekto vykdymo eiga ir projekto viešinimo priemonės. Taip pat didelis dėmesys skirtas mokymų programos pristatymui. ANEL organizacija įgyvendina mokymus pagal PREPARATE kurso medžiagą Ispanijoje, todėl mokymų vadovai pristatė mokymų medžiagą, kam ji skirta, ir kokie mokymo tikslai. Po to visi partneriai aptarė mokymo programos vertimo ir pritaikymo savo šaliai galimybes.