Viktorija Paškauskaitė

 

 

Viktorija Paškauskaitė. Baigė socialinio darbo bakalauro programos studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Daugiausiai dirbo su įvairią negalią turinčiais asmenimis bei socialinės rizikos šeimomis. Organizavo užimtumo, relaksacijos terapijas, sveikos gyvensenos įgūdžių ir priklausomybių prevencijos mokymus. Vedė moterų, sergančių depresija, savipagalbos grupės veiklas. Dalyvavo praktinėje – mokslinėje konferencijoje „Socialinis darbas su prieglobstį gavusiais užsieniečiais“; mokymuose, kurių tema - „Sisteminis šeimos konsultavimas“. Šiuo metu dirba VšĮ ,,Socialinių inovacijų centre” socialine darbuotoja projekte ,,Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti“. Užsiima individualaus ir grupinio konsultavimo/motyvavimo, profesinio ir darbinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo bei bendrųjų įgūdžių didinimo veikla. Taip pat veda mokymus: „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“; „Pacientų ir akušerių tarpusavio ryšio gerinimas“. Lektorė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose. Mokymų interesų sritys: socialinių darbuotojų tarpusavio santykiai profesinėje veikloje, socialinių darbuotojų ir klientų santykiai, pervargimo ir streso įveika darbe.