Živilė Jurgelionienė

 

 

Živilė Jurgelionienė - specialiosios pedagogikos bakalaurė, turinti  8 metų socialinio darbo su protiškai atsilikusiais žmonėmis patirtį Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu dirba su neįgaliais ir socialinės rizikos šeimomis. Veda mokymus emocinio atparumo stiprinimo tema įvairių  sričių specialistams. Mokymų vadovės interesų sritys: emocinis atsparumas darbinėje veikloje, neįgaliųjų integracija į darbo rinką. Mokymus veda lietuvių ir anglų kalbomis.