Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje

Programa: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 "Kompleksinės paslaugos šeimai".

Projekto pavadinimas: „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008)

Šio projekto tikslas - kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.

Projekto metu Projekto partneriai įkurs bendruomeninius šeimos namus centrinėje ir pietinėje miesto dalyje ir teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos informavimo ir konsultavimo apie kompleksinių paslaugų šeimai teikimą paslaugos, jų koordinavimo ir organizavimo paslaugos, taip pat vyks pozityvios tėvystės mokymai, bus teikiama psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos bei įgyvendinamos projekto veiklų viešinimo iniciatyvos.

Projekto rezultatas - įkurtuose bendruomeniniuose šeimos namuose mažiausiai 1000 tikslinės grupės asmenų bus suteiktos socialinės kompleksinės paslaugos.

Projekto trukmė: 48 mėn.