Projekto „Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje“ vykdymo veikla ir akimirkos iš susitikimų

2012 m. rugsėjo 13-14 d. baigiamoji konferencija


2012 m. rugsėjo 13-14 d. VšĮ Socialinių inovacijų centras, bendradarbiaudamas su Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetu bei Lietuvos negalės tyrėjų asociacija, surengė tarptautinę konferenciją tema „Challenges and opportunities for mental health training in Europe“ („Psichikos sveikatos mokymo iššūkiai ir galimybės Europoje“).

Konferencija buvo surengta baigiant Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą „Vocational training programme in community mental health“ („Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje“). Šis projektas vykdytas 2010-2012 metais Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Graikijoje. Pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti profesinio mokymo programą bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje.

Konferencijos metu pristatytos ir aptartos įvykdytos tarptautinio projekto veiklos bei galutinis projekto rezultatas – programa „Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje“. Dvi dienas specialistai, dirbantys psichikos sveikatos priežiūros srityje, akademinė bendruomenė, rengianti ir įgyvendinanti psichikos sveikatos programas bei nevyriausybinių organizacijų atstovai dirbo skirtingose darbo grupėse ir nagrinėjo įvairias temas: Bolonijos procesas ir akreditacija; profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje ir suinteresuotų asmenų įtraukimas; bendruomenės projektai ir empirinis mokymas (is); IKT taikymas profesiniame švietime (galimybės ir sunkumai); nuotoliniai mokymai ir IKT.


 


2012 m. kovo 26 d. – baigta 120 valandų profesinio mokymo programa socialiniams darbuotojams
Mūsų organizacija baigė vykdyti profesinio mokymo programą, skirtą socialiniams darbuotojams, dirbantiems psichikos sveikatos priežiūros srityje, pagal programą „Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje”.

120 valandų trukmės programą vedė lektoriai Rita Brijūnaitė, Aušra Benikienė, Pranas Benikas, Asta Jaseliunienė, Valetina Topicha, Simona Adanavičiūtė, Darius Lašinis. Šią programą išklausė 21 socialinis darbuotojas iš Šiaulių miesto ir Šiaulių regiono socialinių įstaigų. 

 
 


2011 m. rugsėjo 12-16 d. – susitikimas Jungtinėje Karalystėje, Plymute (III)
VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinė darbuotoja Asta Jaseliūnienė dalyvavo trečiajame Leonardo Da Vinci programos Naujovių perkėlimo projekto partnerių susitikime Jungtinėje Karalystėje, Plymuto mieste (Plymouth). Susitikimo metu partneriai pristatė nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus. Projekto koordinatorius pristatė ECORYS agentūros vykdyto projekto veiklos ir finansinių dokumentų patikrinimo rezultatus.

Lenkijos ir Graikijos partneriai savo šalyse jau pradėjo vykdyti darbuotojų, dirbančių psichikos sveikatos priežiūros sistemoje, bandomuosius mokymus ir pasidalijo patirtimi bei kliūtimis, su kuriomis jie susidūrė. Lietuvos, Anglijos ir Slovėnijos partneriai pristatė mokymų planus, kurie bus vykdomi nuo 2011 spalio mėnesio. Susitikimo metu visi partneriai mokėsi praktiškai dirbti su nuotolinio mokymo sistema „Moodle Platform“, Lenkijos partneriai individualiai atsakė į visus rūpimus klausimus.
Kadangi paskutinis projekto partnerių susitikimas ir baigiamoji projekto konferencija bus organizuojama 2012 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje, Šiaulių mieste, todėl Asta Jaseliūnienė pristatė baigiamosios konferencijos rėmus, kartu su partneriais aptarė konferencijos turinį, numatomas veiklas. Susitikimo pabaigoje numatytas veiklų planas iki kito susitikimo Slovėnijoje. Plymuto mieste aplankyta Tellus organizacija, kuri organizuoja anglų kalbos mokymus Europos piliečiams, Plymuto Universitetas ir "Plymouth & District Mind" asociacija, kuri organizuoja psichikos negalią turinčių asmenų dienos užimtumą.


 

2011 m. kovo 21-24 d. – susitikimas Graikijoje, Agrinio (II)
VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinė darbuotoja Asta Jaseliūnienė dalyvavo antrajame projekto partnerių susitikime Graikijoje, Agrinio mieste. Susitikimo metu visi partneriai pristatė nuveiktus darbus, darbo veiklos paketų rezultatus. Aptarta programos akreditacijos procedūra kiekvienoje šalyje ir kokie darbai jau yra padaryti. Partneriai mokėsi praktiškai dirbti su nuotolinio mokymo sistema „Moodle platforma“. Lenkijos partneriai pasidalino gerąja patirtimi, kaip jie naudoja nuotolinio mokymo sistemą savo darbe. Kartu sukurtas veiksmų planas iki sekančio susitikimo Anglijoje.2010 m. spalio 10-13 d. – susitikimas Lenkijoje, Lodzėje (I)
VšĮ Socialinių inovacijų centro direktorė Rita Brijūnaitė ir socialinė darbuotoja Asta Jaseliūnienė dalyvavo pirmajame projekto partnerių susitikime Lenkijoje, Lodzės mieste. Susitikimo metu kiekvienas partneris pristatė savo organizacijas, darbo veiklos paketus, už kuriuos jie yra atsakingi, aptarė projekto vykdymo eigą, partnerių galimybes ir atsakomybę. Diskutuota kaip kiekvienoje šalyje bus perkeliamos programos, kokie moduliai bei reikalinga informacija turi sudaryti programos turinį vėliau organizuojant socialinių darbuotojų, dirbančių psichikos sveikatos sistemoje, mokymus.