Projekto "Sveiki, savanoriai!" vykdymo veikla ir akimirkos iš susitikimų

Baigiamoji projekto “Volunteers Welcome!” konferencija

Birželio 13 dienos (2013 metai) popietę Šiaulių Universiteto bibliotekos koridoriuose buriavosi eilės nekantraujančių savanorių, jų vadovų, kuratorių ir visų kitų prijaučiančių savanorystei. Visi jie susirinko į VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuotą tarptautinę baigiamąją mokymosi visą gyvenimą programos Gruntvig partnerystės projekto „Volunteers Welcome! (Sveiki Savanoriai!) konferenciją.

VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių programų koordinatorė Asta Jasiulionienė tardama įžanginį žodį konferencijos dalyviams džiaugėsi, kad „susirinkę 73 žingeidūs asmenys projekto „Volunteers welcome!” baigiamosios konferencijos salėje – tai puikiausias įrodymas, kad savanorystės tema yra išties aktuali ir įdomi“.

Projekto koordinatoriai iš Turkijos (KOGED) susirinkusius svečius supažindino su projektu „Volunteers Welcome!”. Konferencijos svečiai iš visos Lietuvos (Jurbarko, Kelmės, Akmenės, Panevėžio, Šiaulių, Rokiškio ir kt miestų) turėjo neeilinę progą pabendrauti „akis į akį“ su projekto partneriais iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir Prancūzijos keturiose darbo sekcijose, kuriose nagrinėtos savanorystės, komandos formavimo, koordinavimo ir motyvacijos, bei konfliktų sprendimo temos. Kavos pertraukėlės metu svečiai buvo kviečiami susipažinti su projekto metu pasiektais rezultatais vaizdinguose nuotraukų stenduose, kuriuos parengė partneriai iš Lenkijos.

Konferencijos uždarymo metu dalyviai nešykštėjo gerų žodžių projekto koordinatoriams, partneriams, bei renginio organizatoriams. Svečiai dėkojo už suteiktą galimybę sudalyvauti tokiame renginyje, džiaugėsi gauta naudinga informacija, projekto partnerių nuoširdumu bei prašė tęsti aktyvią veiklą savanorystės srityje net pasibaigus projektui „Volunteers Welcome!”.

 

2013 m. kovo 4-5 d. Krokuvoje (Lenkijoje) įvyko šeštasis „Sveiki, savanoriai!“ projekto susitikimas

Šiame susitikime savanoriai pristatė savanorystės situaciją ir gerąsias praktikas Lenkijoje. Partneriai susitikime aptarė projekto vykdymo eigą, įvairius informacijos apie projektą viešinimo būdus (pvz. elektroninę brošiūrą) bei likusių projekto veiklų atlikimo terminus. Paskutinis projekto partnerių susitikimas ir galutinė konferencija 2013 m. birželio 13-14 d. vyks Šiauliuose (Lietuvoje).

 

2013 m. vasario 27 d. – kovo 4 d. - Volunteers Welcome mokymai

Vasario 27 d. – kovo 4 d., 2013 m. vyko treti mokymai pagal Volunteers Welcome projektą, kurį finansuoja Europos Komisija, pagal Mokymosi visą gyvenima programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Mokymo dalyviais tapo esamieji ir būsimieji savanoriai iš skirtingų organizacijų. Pagrindinis dėmesys šio mokymu metu buvo skirtas savanorystei. Buvo kalbama apie tai, kaip dalyviai supranta savnorystę, kokie yra pagrindiniai savanorystės aspektai. Šiš mokymų metų buvo paliestas labai aktualus visiems savanoriams klausimas  - kokį teisinį pragrindą savanoriška veikla turi Lietuvoje, kaip galima užtikrinti savanorių teisių nepažeidžiamumų, ir tai, kad jais nebūtų naudojamasi kaip pigia darbo jėgą, išnaudojant jų darbinį kapitalą.

Mokymų metu taip pat aktuali buvo motyvacijos tema. Dalyviams bandė atrasti būdų, kaip galima sumotyvuoti žmogų savanoriškai veiklai.  Dalyviai paminėjo, kad Lietuvoje tai itin sunku padaryti, visų pirmą dėl socio-ekonominių priežasčių. Būtent šios priežastys jų manimu ir stabdo savanorystės vystymąsi Lietuvoje. Žmonės atsisako savanoriškos veiklos būtent dėl to, kad ji neneša jokios materialinės naudos.

Kaip ir per pirmuosius mokymus, šių mokymų metu buvo taikomi neformalaus ugdymo metodai, kurie dalyviam padėjo labiau atsiverti ir labiau įsigilinti į nagrinėjamą temą, pasidalinti savo idėjomis ir emocijomis.

Mokymai vyko VšĮ Socialinių inovacijų centre. Mokymo vadovais buvo Jurgita Mačiulė ir Roman Šarpanov.

 

2013 m. vasario. 13-15 d. - mokymai savanoriams pagal Volunteers Welcome projektą

Vasario 13-15 d.d., 2013 metų Šiaulių Universiteto bibliotekoje vyko mokymai savanoriams ir Šiaulių Universiteto studentams. Mokymai buvo vedami pagal vykdomą VšĮ Socialinių inovacijų centro projektą „Volunteers Welcome“, kurį remia Europos Komisija pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas.

Mokymų dalyviai tris dienas iš eilės susitikėnėdavo tam, kad aptartų savanorystės klausimą, ir kokią reiškmę šis reiškinys turi tiek Lietuvoje, tik kitose Europos valstybėse. Dalyviai dalinosi savo idėjomis, mintimis, stengėsi įžvelgti savanarostės Lietuvoje vystymosi koncepciją, bandė atsakyti į klausimus: kas yra savanoris, ką reiškia savanoriauti, ar už tai turi būti atsilyginti ir kaip.

Kadangi mokymų dalyviai priklausio įvairioms organizacijoms, kurios remiasi, būtent, savanoriška veika, buvo paliestas klausimas kaip motyvuoti žmones ateiti į tokias organizacijas ir pasistengti padaryti taip, kad savanoris norėtų likti joje; kitaip tariant, kaip reikia padaryti, kad kartu buvo patenkinti tiek savanorio poreikiai, tiek organizacijos, į kurią jis ateis.

Dar vienas svarbus klausimas, kuris buvo nagrinėjamas, tai komandos bendradarbiavimas ir gebėjimas siekti tikslo. Mokymų dalyviams dažnai savanoriškoje veikloje tenka dirbti ne tik individualiai, bet kartu su kitaips žmonės – vienoje ar kitoje komandoje, grupėje. Kadangi nuo to, kaip bus suformuota komanda, tiesiogai priklauso galutinis rezultatas, kuris gali būti arba pasiektas, jeigu komanda sugeba rasti bendrą kalbą, arba ne – jeigu komandos nariai nesugeba sujungti savo jėgas bendrojo tikslo siekimui. Todėl mokymų metu, dalis laiko buvo skirta būtent išmokti dalyvius dirbti komandoje, rasti „prisilietimo“ taškus ir kartu siekti bedrą tikslą.

Mokymo metu buvo taikomi neformalaus ugdymo metodai, kurių metu dalyviai galėjo ne tik teoriškai bei praktiškai pažinti dėstomą medžiaga, bet kartu turėjo galimybę pajusti mokymosi procesą ir praleisti gautą informaciją per savo jausmų, nuostatų, pažiūrų prizmę.

 

2012 gruodžio 5-8 d. – savanorių susitikimas Berlyne (V)

Susitikę projekto „Sveiki, savanoriai!” partneriai aptarė įgyvendintas bei planuojamas įgyvendinti projekto veiklas, jų sklaidą. Prancūzijos atstovai pristatė pirminį informacinės brošiūros variantą. Visi drauge aptarė brošiūros gaires bei nustatė galutinius kiekvienoje šalyje vyksiančių mokymų savanoriams rengimo terminus.

Kartu su projektą vykdančiais atstovais atvykę savanoriai atskiroje grupėje diskutavo ir dalinosi savanoriavimo patirtimi, iškylančiomis problemomis ir jų sprendimo būdais. Diskutuodami savanoriai galėjo geriau suprasti, kokios savanorystės veiklos vykdomos kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje bei šios veiklos teikiamą naudą visuomenei.

2013 m. sausio mėnesį Šiauliuose planuojama surengti antrąjį šiauliečiams savanoriams  skirtą mokymų ciklą.

 

 

2012 m. rugsėjo 26-29 d. – susitikimas Italijoje, Veronoje (IV)

Ketvirtojo projekto „Sveiki, savanoriai!“ („Volunteers Welcome!”) partnerių susitikimo metu pasidžiaugta pasiektais gerais vykdomo projekto rezultatais, aptarta, ką planuojama atlikti ateinančiais metais.

Kartu su projekto partnerių atstovais į susitikimą atvyko ir kiekvienos šalies savanoriai.  Gausiausia delegacija atvyko iš Prancūzijos – dviejų vadovų lydimi net 8 savanoriai.  Šie noriai ir išsamiai pristatė savo atstovaujamas organizacijas, pasidalino savo atliekamos savanoriškos veiklos patirtimi (rūpinimasis vienišais senukais, neįgaliais ir pan.).

Susitikimo dalyviai lankėsi Veronos savanorių centre CSV (Center of service for volunteer), čia būsimi savanoriai gali kreiptis dėl konsultacijų, o išklausę specialių paskaitų ciklą gali savanoriauti norimoje srityje.

Sekančio susitikimo gruodžio mėnesį, Berlyne (Vokietija), metu projekto partneriai planuoja diskutuoti ir aptarti visus informacinės brošiūros leidybos klausimus.

Kviečiame apsilankyti projektui skirtoje interneto svetainėje http://www.european-volunteers.eu

 

 

2012 m. gegužės 17 d. – Savanorių mokymai šiauliečiams

Gegužės 15-16 dienomis 16 šiauliečių savanorių iš dviejų nevyriausybinių organizacijų – Erasmus studentų tinklo (ESN) iš Šiaulių Universiteto ir Šiaulių rusų kultūros centro – rinkosi į savanorių mokymus Šiauliuose.

Mokymų organizatorius Roman Šarpanov pristatė VšĮ Socialinių inovacijų centro vykdomą Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą „Sveiki, savanoriai!“ („Volunteers Welcome!“), kartu su dalyviais aptarė savanorystės sampratą bei savanorių galimybes Lietuvoje, diskutavo savanorių pritraukimo ir motyvacijos skatinimo klausimais. Naudodami koliažo techniką savanoriai kūrė plakatus, atspindinčius savanorystės esmę, tikslus ir veiklas, taip pat dalinosi savo patirtimi, atliko savęs vertinimo ir poreikių analizės testus.

Planuojama surengti dar tris savanorių mokymų ciklus, skirtus šiauliečiams savanoriams.


 

2012 m. vasario 22-27 d. - susitikimas Ispanijoje, Saragosoje (II)

Susitikimo metu buvo pristatyta savanorio mokymo poreikių įvertinimo analizė, kuria atskleidžiamos pagrindinės savanorio poreikio kryptys, o naudojantis analizės duomenimis planuojama parengti savanorių mokymų programą, kuri skatintų žmones aktyviau dalyvauti savanoriškoje veikloje.
Partneriai aptarė interneto svetainės, skirtos savanoriams, bandomąją versiją http://www.european-volunteers.eu/, diskutavo, kaip turėtų atrodyti ši svetainė, kokia informacija turėtų būti publikuojama ir pan.
Susitikimo metu taip pat pavyko susipažinti ir su priimančiosios organizacijos „Onageb.Spain“ savanoriais, kurie visiems projekto dalyviams pristatė pranešimą apie mažiau galimybių turinčių žmonių gyvenimą ir kasdieninius rūpesčius.
Visų dalyvių nuotaikas ir darbingą atmosferą pagyvindavo tradiciniai koridos ir flamenko šalies patiekalai, muzika bei gyvybingas bendravimas.2011 m. spalio 2-5 d. – susitikimas Turkijoje, Kocaeli (I)

VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių programų koordinatoriai Simona Litvinienė ir Arvydas Sidaras dalyvavo susitikime, kurio metu buvo aptartos galimybės ir tolimesni žingsniai, kaip populiarinti ir plėsti savanorišką veiklą, kokių žinių bei įgūdžių reikėtų suteikti savanoriams.