Projekto pavadinimas:
Socialinė integracija per ugdymą
(Social integration through education)

Programa:
Mokymosi visą gyvenimą programa, GRUNDTVIG mokymosi partnerysčių projektas

Projekto santrauka:
Ši partnerystė vienija septynis Europos šalių suaugusiųjų švietimo teikėjus, kurie vykdo oficialaus, neoficialaus ir neformaliojo mokymo programas. Visos projekto partnerių institucijos siekia šių bendrų tikslų:
1. Pristatyti kokybiškas programas, ugdančias asmeninius ir socialinius įgūdžius;
2. Ugdyti kritinį besimokančiųjų mąstymą;
3. Skatinti studentus toliau dalyvauti švietimo programose.

Projekto tikslas – išnagrinėti ir ištirti kiekvieno partnerio darbo metodus bei patirtį, kaip kiekviena šalis ugdo socialiai atskirtų besimokančiųjų psichosocialinius įgūdžius ir skatina jų integraciją į visuomenę. Kiekvieno partnerio parengta metodika bus išbandyta bei išanalizuota kitų šalių specialistų, kad jie įgytų naujos patirties.
Teigiama projekto nauda – suaugusiųjų švietimo programų sertifikavimas ir įgyvendinimas. Bendradarbiaujant partneriams tikimasi sukurti mokymosi mechanizmą, kuris būtų perduotas kuo platesnei Europos visuomenės daliai.

Projekto partneriai:
- SYNDESMOS ANAPTYXIS DEXIOTITON ZOIS, Kipras (projekto koordinatorius);
- ADULT EDUCATIONAL CENTRE "MONTES NORTE", Ispanija;
- Centro Territoriale per l’Educazione degli Adulti n. 2, Italija;
- VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva.

Projekto vykdymo laikotarpis:
2011 m. rugpjūtis – 2013 m. liepa

Projekto veikla

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai ir administruojant nacionalinei agentūrai Lietuvoje Švietimo mainų paramos fondui.