Projekto "Savanorių nuotolinių mokymų valdymas" vykdymo veikla ir akimirkos iš susitikimų

Ispanijoje – paskutinis VOLMANEL partnerių susitikimas užbaigtas baigiamąja konferencija.

2013 09 09 – 10 dienomis VšĮ Socialinių inovacijų centro atstovės Aurelija Adomavičiūtė ir Viktorija Šilianskytė dalyvavo VOLMANEL projekto partnerių susitikime Bilbao (Ispanija). Susitikimo metu aptartos projekto įgyvendintos veiklos, svarstyta nuotolinio mokymo įgyvendinimo galimybė pasibaigus projektui. Rugsėjo 10 dieną vyko VOLMANEL projekto baigiamoji konferencija, į kurią susirinko projekto partneriai ir Ispanijos gyventojai. Projekto koordinatorė Anne-Maria Brown pristatė VOLMANEL projektą konferencijos dalyviams, pakviesti svečiai skaitė pranešimus įvairius apie savanorystę. Taip pat konferencijos metu buvo sudarytos darbo grupės, kuriose dalyviai diskutavo įvairiomis savanorystės temomis: „Savanorių motyvacija ir išlaikymas“; „Savanorio darbo sutartis ir savanorio vaidmuo“; „Komunikacija savanoriškoje veikloje“; „Krizė ir savanorystė“; „Savanorystės organizacijos ir socialinės idėjos“.

Pasibaigus konferencijai VOLMANEL projekto partneriai kėlė džiaugsmo taures už sėkmingai įgyvendintą projektą.


 

VOLMANEL projektas pristatytas tarptautinės konferencijos metu!

Birželio 13 dieną vyko VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuojama tarptautinė baigiamoji mokymosi visą gyvenimą programos Gruntvig partnerystės projekto „Volunteers Welcome! (Sveiki savanoriai!) konferencija. Jos metu VšĮ Socialinių inovacijų centro psichologė Aurelija Adomavičiūtė pristatė mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą „Savanorių nuotolinių mokymų valdymas“ (Volunteer Management e-Learning – VOLMANEL).

Konferencijoje dalyvavo Sveiki savanoriai! projekto partneriai iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos ir Prancūzijos bei svečiai iš visos Lietuvos (Jurbarko, Kelmės, Akmenės, Panevėžio, Šiaulių, Rokiškio ir kt. miestų). Todėl apie VOLMANEL projektą sužinojo net 73 konferencijos dalyviai. Jiems buvo pristatyta projekto veikla, tikslai, numatyti uždaviniai ir planai. Pristatyti įvykę bandomieji nuotoliniai  mokymai, jų perspektyvos ateityje.

Konferencijoje dalyvavę „Sveiki savanoriai“ partneriai skyrė komplimentus VOLMANEL projektui. Kitą dieną vykusiame „Sveiki savanoriai!“ partnerių susitikime dar kartą buvo aptarta VOLMANEL projekto veikla ir įvyko diskusija, kurios metu išreikštas rimtas susidomėjimas VOLMANEL projektu bei noras bendradarbiauti.

 

2013 m. gegužės 13-15 d. VšĮ Socialinių inovacijų centro atstovės Asta Jasiulionienė ir Aurelija Adomavičiūtė dalyvavo VOLMANEL projekto partnerių susitikime Turine (Italija)

Pagrindinis projekto tikslas – išplėtoti ir perteikti nuotolinio mokymosi medžiagą savanorių vadovams skirtingose šalyse ir skirtingomis kalbomis. Dirbant su naujais partneriais, turinčiais skirtingus įgūdžius ir patirtį, Europoje sukurti interaktyvią ir patrauklią nuotolinio mokymosi programą.

Partnerių susitikime buvo aptarta, kaip sekasi vykdyti projekto veiklas. Partneriai daug diskutavo apie įvykdytus bandomuosius "Savanorių valdymo" mokymus, taip pat buvo kalbama, kaip sekėsi bendrauti su dalyviais ir spręsti jiems iškilusius klausimus. Susitikimo organizatoriai į partnerių susitikimą pakvietė bandomųjų mokymų dalyvius-savanorių vadovus iš Italijos, kurie papasakojo, kaip jiems sekėsi mokymuose, ir pasidalino savo asmenine patirtimi, įgyta mokymų metu. Susitikimo pabaigoje buvo aptarti paskutinio susitikimo, kurio metu vyks baigiamoji projekto konferencija, organizavimo klausimai.

 

2013 m. gegužės 3 d. Volmanel projekto Savanorių vadovų pilotinių nuotoliniai mokymai

Gegužės 3 dieną VšĮ Socialinių inovacijų centre susitiko Volmanel projekto Savanorių vadovų pilotinių nuotolinių mokymų dalyviai. Savanorių vadovų mokymus sėkmingai užbaigė 10 dalyvių. Šio susitikimo metu buvo aptarta nuotolinių mokymų procesas, rezultatai. Dalyviai pasidalino savo patirtimi, iškėlė klausimus, kurie buvo aptarti diskusijos metu. Visi mokymų dalyviai teigė, kad šie mokymai buvo naudingi ir inovatyvūs savo formatu.

 

2013 m. vasario 11 d. vyko Volmanel projekto bandomųjų nuotolinių mokymų dalyvių susitikimas

Kurio metu buvo trumpai pristatytas projektas ir „Globe“mokymosi sistema. Taikant šią sistemą mokymų dalyviai studijuos mokomąją medžiagą apie vadovavimą savanoriams, atliks praktines užduotis.

 

2012 m. rugsėjo 17-18 d.  – susitikimas Lietuvoje, Šiauliuose

Rugsėjo 17-18 dienomis Šiauliuose vyko VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuojamas trečiasis Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projekto „Savanorių nuotolinių mokymų valdymas“ partnerių susitikimas. Jo metu projekto koordinatorių organizacija „PNE group“ (Jungtinė Karalystė) apžvelgė pasiektus ir dar siektinus projekto tikslus, supažindino su būsimų veiklų planu bei tarpinės ataskaitos rengimo reikalavimais. Kiekvienas partneris pristatė savo atliktus darbus, susitarė dėl tolesnių projekto veiklos vykdymo etapų bei galutinių terminų.

 

2011 m. lapkričio 6-9 d. – susitikimas Jungtinėje Karalystėje, Niukasle (I)

VšĮ Socialinių inovacijų centro direktorė Aušra Benikienė ir programų vadovė Rita Brijūnaitė dalyvavo Jungtinėje Karalystėje, Niukasle (Newcastle), vykusiame pirmajame Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projekto „Savanorių nuotolinių mokymų valdymas“ partnerių susitikime. Jo metu kiekvienas partneris pristatė savo organizaciją bei savo darbo veiklos paketą, už kurio įgyvendinimą kiekvienas yra atsakingas. Projekto koordinatorių organizacija „PNE group“ (Jungtinė Karalystė) visiems pristatė projekto tikslus, uždavinius, darbo veiklos paketus, projekto veiklas, partnerių vaidmenis, projekto tikslinę grupę, laukiamus projekto rezultatus, projekto įgyvendinimo gaires, biudžeto valdymo principus bei projekto įgyvendinimo procesą. Projekto dalyviai susipažino su savanorių rengėjams skirtomis nuotolinio mokymo programomis, jų valdymu, jiems buvo pademonstruotas šių programų kūrimo bei diegimo procesas, etapai, stadijos.