Projekto pavadinimas:
Aš egzistuoju
(I exist)

Programa: 
Programa "Veiklus jaunimas", Jaunimo demokratiškumo projektas

Projekto santrauka:
Bendradarbiaujant jauniems ekspertams, projektu siekiama įgalinti jaunimą su autizmo spektro sutrikimais (ASD) žinoti savo teises, pareigas ir vaidmenį visuomenėje, skatinti juos, kaip aktyvius Europos piliečius, dalyvauti demokratiniame procese, įgyvendinant pagrindines savo teises ir įsitraukiant į socialinį, politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
Dalyvavimas projekto tarptautinėse konferencijose tiek darbuotojams, tiek dalyviams suteiks galimybę diskutuoti ir keistis gerąja patirtimi jaunimo politikos, aktyvaus pilietiškumo ir autizmo srityje. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose žmonėms su ASD, nepaisant socialinės sąveikos ir bendravimo sunkumų, padės jiems tapti aktyviais piliečiais, gebančiais išsakyti savo problemas, norus, diskutuoti politiniais klausimais, vadovaujantis principu „Nieko apie mus – be mūsų“. Be to, žmonės su ASD turės galimybę geriau pažinti kitų šalių kultūras bei kalbas.
Projektas suteiks informacijos plačiajai visuomenei ir įstaigoms, teikiančioms socialines paslaugas, apie problemas, su kuriomis susiduria žmonės su ASD socialinių paslaugų ir paramos srityje.

Projekto veiklos:
Pagrindinė projekto veikla – skatinti jaunus žmones su ASD tapti aktyviais piliečiais. Projekte bus vykdomos šios veiklų rūšys:
1. Poreikių identifikavimas (internetinė apklausa);
2. Aktyvaus pilietiškumo mokymasis („Youth to Youth“ klubai);
3. Visuomenės informavimas (video medžiaga, straipsniai žiniasklaidoje);
4. Dokumentų paruošimas ir pateikimas jaunų žmonių su ASD iniciatyvų gairėms parengti.

Projekto tikslinės grupės:
• Jauni žmonės su ASD (tiesiogiai) ir jų šeimos (netiesiogiai);
• Valstybinių įstaigų, ministerijų ir kitų valstybės institucijų vadovai (tiesiogiai);
• Ekspertai, dirbantys jaunimo politikos srityje (tiesiogiai);
• Autizmo srities ekspertai (tiesiogiai);
• Visuomenė (netiesiogiai);
• Jauni žmonės savanoriai (netiesiogiai).

Projekto partneriai:
• Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma, Slovėnija
• Mladinski klub Šempeter, Slovėnija
• Autism Europe aisbl, Belgija
• Erasmus Student Network AISBL (ESN), Belgija
• VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva
• Šiaulių miesto klubas „Tarp savų“, Lietuva

Projekto vykdymo laikotarpis:
2011 m. spalis – 2012 m. gegužė

Projekto veikla

Norėdami sužinoti daugiau apie šį projektą, o galbūt ir sudalyvauti jame, prašome kreiptis į mus: s.litviniene{eta}socin.lt, visiems{eta}socin.lt, arba apsilankykite projekto tinklalapyje adresu http://i-exist.eu/